Lp.

Typ szkoły

Zawód

Nazwa kwalifikacji

1.

4 – letnie

Technikum

na podbudowie

gimnazjum.

Technik budownictwa.

BD.29. Wykonywanie i kontrola robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik ekonomista.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

Technik handlowiec.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

Technik informatyk.

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami intrnetowymi i bazami danych.

Technik logistyk.

AU.22. Obsługa magazynów.

AU.32. Organizacja transportu.

Technik mechanik.

MG.20. Wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik pojazdów samochodowych.

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

MG.43. Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

2.

3 – letnia

 

Szkoła Branżowa

I stopnia

na podbudowie

gimnazjum.

Kierowca mechanik

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy

MG.23. Diagnozowanie i naprawa pozespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

Mechanik pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Ślusarz

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Klasa wielozawodowa

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka w LO rozpoczyna się od klasy drugiej.

 

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo                 

 

 

 

Zaprzyjaźnione Instytucje

  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu   Miasto i Gmina Strzelin Powiat Strzeliński 
Ministerstwo Edukacji Narodowej                    Centralna Komisja Egzaminacyjna