Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.

01.06.2017r.

godz. 8.00

21.06.2017r.

godz. 15.00

2.

Wybór preferencji przez kandydatów.

3.

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

4.

Weryfikacja dostarczonych podań

01.06.2017r.

godz. 8.00

30.06.2017r.

godz. 15.00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

31.05.2017r.

godz. 8.00

05.06.2017r.

godz.15.00

6.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

14.06.2017r.

godz. 8.00

21.06.2017r.

godz.15.00

7.

Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru

-

27.06.2017r.

godz. 15.00

8.

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

23.06.2017r.

godz. 8.00

27.06.2017r.

godz. 15.00

9.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów

23.06.2017r.

godz. 8.00

30.06.2017r.

godz. 15.00

10.

Porządkowanie list chętnych

03.07.2017r.

godz. 8.00

03.07.2017r.

godz. 14.00

11.

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

04.07.2017r.

godz. 15.30

05.07.2017r.

godz. 14.00

12.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)

07.07.2017r.

godz. 10.00

13.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

07.07.2017r.

godz. 10.00

18.07.2017r.

godz. 15.00

14.

Pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc

18.07.2017r.

godz. 15.00

19.07.2017r.

godz. 10.00

15.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

19.07.2017r.

godz. 11.00

16.

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej.

19.07.2017r.

godz. 11.00

31.08.2017r.

godz. 15.00

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo                 

 

 

 

Zaprzyjaźnione Instytucje

  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu   Miasto i Gmina Strzelin Powiat Strzeliński 
Ministerstwo Edukacji Narodowej                    Centralna Komisja Egzaminacyjna