Lp.

Typ szkoły

Forma kształcenia

Zawód

Ilość  semestrów/ lat nauki

Podbudowa

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie.

zaoczna

 

6 semestrów,

3 lata,

- ośmioletnia szkoła podstawowa,
- gimnazjum,
- zasadnicza szkoła zawodowa,

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie zaoczna  

4 semestry

2 lata

- zasadnicza szkoła zawodowa ukończona po 2015r.

3.

Szkoła Policealna w Strzelinie.

dzienna

Technik informatyk

4 semestry, 2 lata,

- szkoła średnia, min.:
Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Technikum Uzupełniające,
- nie jest wymagane świadectwo dojrzałości,

4.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie.

zaoczna

Technik informatyk

4 semestry, 2 lata,

Opiekun osoby starszej

4 semestry, 2 lata,

Opiekunka środowiskowa

2 semestry, 1 rok,

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo                 

 

 

 

Zaprzyjaźnione Instytucje

  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu   Miasto i Gmina Strzelin Powiat Strzeliński 
Ministerstwo Edukacji Narodowej                    Centralna Komisja Egzaminacyjna