W dniu 28.lutego.2018r r. uczniowie z klas IIITBE, IITSM, IIIMS wraz nauczycielami Danielą Symonowicz, Jarosławem Wandyczem, Agnieszką Mroczko, Janem Skorupskim odbyli zajęcia na Politechnikce Wrocławskiej w ramach projektu "Szkolnictwo zawodowe w powiecie strzelińskim bliżej rynku pracy".

20180228 141448

Młodzież uczestniczyła na wydziale chemicznym Politechniki Wrocławskiej w zajęciach pracowni Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz w wykładzie pt. "Polimery”. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy 30 osobowe. Kiedy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach z Panem dr Pawłem Dobrowolskim, to druga w tym samym czasie zwiedzała Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (zmiana).

20180228 101936

W pracowni Pan dr Paweł Dobrowolski omówił zasady działania NMR-u oraz pokazał jego główne części. Zademonstrował również kilka prostych doświadczeń z ciekłym azotem -196 oC. Współprowadzącym zajęcia był również nasz nauczyciel fizyki mgr Jan Skorupski.

20180228 102533

 

O godz.13:00 w sali 220 w budynku A3 rozpoczęły się wykłady. Na samym początku przywitała nas Pani dr hab. inż Elżbieta Wojaczyńska, a następnie wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu wraz z prezentacją pt.,,Polimery”.

20180228 130851

Pani doktor omówiła poza historią i podziałem polimerów, ich zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gałęziach przemysłu, zwłaszcza w medycynie, elektronice, elektrotechnice, transporcie komunikacji, gospodarstwie. Zwracała szczególną uwagę na pojawiający się w ostatnich latach problem związany z nadmierną ilością odpadów z tworzyw sztucznych, którego jednym z rozwiązań jest zastosowanie polimerów biodegradowalnych.
Moim zdaniem takie zajęcia nie tylko poszerzyły naszą wiedzę z dziedziny chemii, ale też mogliśmy od wewnątrz zobaczyć jak wyglądają prawdziwe zajęcia laboratoryjne przeznaczone dla studentów studiujących kierunki chemiczne.

 

 

Daniela Symonowicz

W dniu 12 lutego uczniowie klasy pierwszej Technik Logistyk wraz z nauczycielami: Tomaszem Leszczyńskim i Jarosławem Wandyczem udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Zakładu zajmującego się selekcją i recyklingiem odpadów – ZGO Gać.

20180212 090614

Uczniowie po krótkiej prelekcji zostali oprowadzeni po całym obiekcie.

20180212 090407 1

 

20180212 090838

Poznali proces sortowania, segregacji i przetwarzania odpadów dostarczanych z okolicznych gmin i powiatów. W trakcie zwiedzania uczniowie zobaczyli miedzy innymi: sortowniki mechaniczne, biogazownie i miejsce składowania odpadów poselekcyjnych.

28033601 1932550050106942 1962533041 o

Wycieczka okazała się bardzo edukacyjna. Zwróciła szczególną uwagę młodzieży na problem prawidłowej segregacji oraz selekcji odpadów w przemyśle i gospodarstwie domowym.

 

J. Wandycz

W dniu 08 i 09 lutego 2018 r. w Technikum Samochodowym zostało zorganizowane wraz z firmą Auto Centrum szkolenie z dziedziny diagnozowania, weryfikacji i naprawy najnowszych konstrukcji zawieszeń i układów kierowniczych stosowanych w samochodach osobowych.

IMG 0243

W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy: pierwszej i trzeciej w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych oraz drugiej technik pojazdów samochodowych wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

IMG 0258

 

IMG 0281

Po wprowadzeniu do tematu szkolenia uczniowie mieli okazję w praktycznej części poznać zastosowanie najnowszych urządzeń i narzędzi pozwalających w szybki i praktyczny sposób wykonać naprawy elementów zawieszeń. Uczniowie mieli okazję wypraktykować najnowsze narzędzia i poznać nowoczesne technologie naprawy zawieszeń.

IMG 0244

Druga część szkolenia zorganizowanego przez firmę FEBI i Auto Centrum, dotyczyła układów kierowniczych samochodów osobowych. W trakcie szkolenia uczniowie poznali najnowsze konstrukcje konwencjonalnych układów kierowniczych stosowanych w pojazdach samochodowych jak również najnowsze projekty konstrukcyjne.

IMG 0296

Uczniowie poznali techniki diagnozowania, naprawy i regulacji układów kierowniczych.

 

J. Wandycz