Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

.

.

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

.

Logowanie do systemu rekrutacji – kliknij ikonę obok

________________________________________________________________________________________________________________

Toyota
baner 1000x284px
xylem
5951
Erasmus
quick mix logo

________________________________________________________________________________________________________________

2023 r.

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy edycja III”

______________________________________________________________________________________________________________

2023 r.

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa

W miesiącu kwietniu 2023 roku Dyrektor CKZiU w Strzelinie podpisał umowę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, co wiąże się z otrzymaniem wsparcia finansowego w kwocie 15 tysięcy złotych (12 tys. ze środków budżetu państwa 3 tys. z budżetu szkoły- Starostwa Powiatowego w Strzelinie) na zakup książek i wyposażenia  do biblioteki szkolnej oraz na działania promujące czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 Biblioteka szkolna CKZiU w Strzelinie, w ramach realizowanego NPRCz, podejmie wiele doraźnych i długofalowych działań, mających na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży. W zbiorach biblioteki szkolnej pojawiła się pierwsza partia nowości wydawniczych, których zakup został sfinansowany ze środków wyżej wymienionego Programu. Na wybór tytułów, jakie powinny znaleźć się w naszej bibliotece, mieli wpływ rodzice, nauczyciele i uczniowie, zgłaszając własne propozycje czytelnicze.

Małgorzata Górska, Justyna Hoffman – Ciszak

_______________________________________________________________________________________________________________

2022 r.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” szkoła otrzymała dofinansowanie do dwóch trzydniowych wycieczek w wysokości 80% kosztów. Wycieczki zostały zorganizowane do Krakowa i Zakopanego.

Kwota dofinansowania 2 x 15 tys. zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2021 r. – 2023 r.

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy edycja III”


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Okres realizacji: 2021 – 2023

Projekt obejmuje:

 • kurs operatora koparko – ładowarki;
 • kurs montażu rusztowań budowlanych;
 • kurs operatora wózka jezdniowego;
 • kurs spawania;
 • kurs prawa jazdy kategoria B;
 • kurs obsługi kasy fiskalnej;
 • kurs komputerowej diagnostyki samochodowej;
 • wycieczka zawodoznawcza do Gdańska i Gdyni;
 • wycieczka zawodoznawcza do Warszawy;
 • staże zawodowe dla uczniów;
 • zakup wyposażenia pracowni robotyki i druku 3D;
 • zakup samochodu osobowego do szkolenia kandydatów na kierowców kategorii B

______________________________________________________________________________________________________________________________

2019 r.

Nazwa projektu “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dofinansowanie zakupu książek, nowości wydawniczych i lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Kwota dofinansowania 12 000 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2018 r. 2020 r.

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego na lata 2014 – 2020
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Okres realizacji: 2018 – 2019

Projekt obejmuje:

 • staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • stypendia dla uczniów,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • kursy nadające dodatkowe uprawnienia (kurs dla kandydatów na kierówców kat. “B”, operatora koparki jednonaczyniowej, obsługi programu AutoCad I stopnia, operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli gazowej

______________________________________________________________________________________________________________________________

2019 r.

Tytuł projektu: ” Innowacyjne pracownie kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelińskim – zakup nowoczesnego wyposażenia wraz z adaptacja pomieszczeń”

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.

Numer i nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu: 2 197 566 zł.

Wkład funduszy europejskich: 1 867 931 zł.

Wkład funduszy Powiatu Strzelińskiego: 329 635 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rok szkolny 2016/2017

Realizowane projekty:

1.Tytuł projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Okres realizacji: 2016 – 2018

Praktyki zawodowe: Lipsk (Niemcy) i Bolonia (Włochy)  dla 80 uczniów Technikum.

Program nastawiony jest na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenia mobilności zawodowej. Zwiększajacy szanse i możliwości zatrudnienia przez przystosowanie nowych , innowacyjnych metod i treści szkolenia zawodowego do zmian w sferze organizacji pracy, jak również zmian technologicznych, środowiskowych oraz społecznych.

2. Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Tytuł projektu: „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Projekt obejmuje:

– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,

– zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej,

– współpraca branżowych kół zainteresowań szkoły i z koła Politechniki Wrocławskiej,

– doposażenie szkoły w sprzęt wzmacniający kształcenie zawodowe

3. Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego           na lata 2014 – 2020.

Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”.

 Projekt obejmuje:

– staże i praktyki zawodowe dla uczniów, – doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, – stypendia dla uczniów, – wycieczki zawodoznawcze, – kursy nadające dodatkowe uprawnienia (prawo jazdy, kurs spawacza, kurs obsługi kasy fiskalnej, agregat tynkarski, rusztowania metalowe, koparko – ładowarka, auto cad, wózki jezdniowe)   

4. Zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Operator Wojewódzki programu Dolnośląska Federacja Sportu

Program obejmuje realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych przez okres 12 miesięcy dla dwóch grup uczniowskich, 2 godziny tygodniowo.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2014 r.

Obiekt lekkoatletyczny przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

realizowany w ramach programu: „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

Projekt obejmował budowę:

 • boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej) ogrodzone piłkochwytem;
 • bieżnia lekkoatletyczna 4- torowa okólna o obwodzie 300m i szerokości toru 1,22m
 • bieżnia czterotorowa z odcinkiem prostym o długości 100m;
 • skocznia w dal;
 • chodniki dla ruchu pieszego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2013 r.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.

Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie uczenia się prze całe życie.

Program: Leonardo da Vinci

Tytuł:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2011 r.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Tytuł: “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Program obejmował:

 • szkolenia dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe;
 • kursy zawodowe dla uczniów;
 • konkursy zawodowe;
 • staże zawodowe dla uczniów;
 • zajęcia w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych;
 • wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych zgodnie z nauczanym zawodem;
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne;
 • wsparcie kształcenia zawodowego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2009 r.

1.Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Tytuł: “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I”.

Program obejmował:

 • szkolenia dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe;
 • wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych zgodnie z nauczanym zawodem;
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne;
 • wsparcie kształcenia zawodowego.

2. Nazwa: Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Powiatu Strzelińskiego

Tytuł: „Przebudowa budynku szkolnego (Warsztatów Szkolnych) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie”.

Projekt obejmował:

 • termomodernizacja budynku (ocieplenie stropodachu i ścian);
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 • wykonanie elewacji budynku.

Projekt realizowany był przez trzy lata 2009 – 2011 .

________________________________________________________________________________________________________________________

2008 r.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Tytuł: „Dolnośląski program stypendialny – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”.

Program obejmował:

 • wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych poprzez programy stypendialne.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2006 r.

 1. Nazwa: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Tytuł: “Uczniowski program stypendialny w Powiecie Strzelińskim”.

Program obejmował:

 • wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

2.Nazwa: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Tytuł: “Wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcia edukacyjnego oraz artystycznego rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Strzelińskiego”.

Program obejmował:

 • wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2005 r.

Nazwa: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Tytuł: “Pomoc stypendialna dla młodzieży z obszarów wiejskich w Powiecie Strzelińskim”.

Projekt obejmował:

 • pomoc stypendialną dla uczniów szkoły pochodzących z obszarów wiejskich w celu wyrównania szans edukacyjnych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2004 r.

Nazwa: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare i budżetu państwa

„Promocja Zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich”

Działanie: Modernizacja kształcenia zawodowego

Tytuł: „Pracownia symulacyjna budownictwa jedno – i wielorodzinnego”

Projekt obejmował:

 • szkolenia dla uczniów;
 • adaptację pomieszczenia po dziale obróbki mechanicznej na gabinet budownictwa, pracownię budownictwa, pracownię komputerową oraz szatnię dla uczniów.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Strzelinie nr 001

Numer telefonu: 71 392 38 01

Stacja posiada uprawnienia w zakresie badań technicznych do badania:

 • motocykli i motorowerów,
 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważnionaFOTA2742

oraz w zakresie rozszerzonym do:

 • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie,
 • umieszczania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdów.

2. Stacja Kontroli Pojazdów w Strzelinie jest czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900
 • w sobotę  od 800 do 1300 

                           DSC 1134

 

Stacja Kontroli Pojazdów współpracuje z:

 • Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie
 • firmą Diagnopol we Wrocławiu.

Ogłoszenia

No panels !

TEMPOR INCIDIDUNT

No panels !

Kształcimy nowocześnie z tradycjami

Back to top