Absolwenci Technikum – technik budownictwa. Wychowawca klasy mgr Dorota Paśko-Szmigielska.
Absolwenci Technikum – technik ekonomista. Wychowawca klasy mgr Dorota Maciąg.
Absolwenci Technikum – technik informatyk. Wychowawca klasy mgr Elżbieta Klimaszewska.
Absolwenci Technikum – technik logistyk. Wychowawca klasy mgr Marek Pawluczuk.
Absolwenci Technikum – technik logistyk. Wychowawca klasy mgr Wojciech Chrząstowski.
Absolwenci Technikum – technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Wychowawca klasy mgr Waldemar Oleszczuk.