________________________________________________________________________________________________________________

.

Nowy samochód do nauki jazdy.

.

W dniu 18 stycznia 2022 r. w naszej szkole miało miejsce oficjalne przekazanie samochodu osobowego do nauki jazdy dla uczniów. Samochód przeznaczony jest do nauki jazdy dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 

Przekazania samochodu dokonała Pani Anna Horodyska  Starosta Strzelińska.

Pani starosta  symbolicznie wręczyła kluczyki od samochodu Dyrektorowi szkoły Panu Robertowi Kozuniowi.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Wicestarosta Pan Marek Mierzwiński, Członek Zarządu PanArtur Gulczyński, Radna Rady Powiatu Pani Dorota Put, Radny Rady Powiatu Pan Jacek Maćkówka, Inspektor Oświaty Pani Małgorzata Stachowiak, a także pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Nowe samochód posłuży do nauki jazdy i doskonalenia umiejętności uczniów zgodnie z podstawą programową. Po zakończeniu nauki jazdy uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia na podstawie, których mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy w WORD. Zaświadczenie wydaje funkcjonujący w szkole Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Przekazany samochód to TOYOTA YARIS, który został  zakupiony w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III”.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych  Europejskiego Funduszu Społecznego i środków finansowych Powiatu Strzelińskiego.

Wartość samochodu 69 582,00 PLN.

rk

.

________________________________________________________________________________________________________________

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane.

W br. szkolnym podobnie jak w latach ubiegłych Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przydzielił uczniom stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią w szkole.

Stypendium otrzymali Marta Rakoczy z klasy czwartej czteroletniego technikum ekonomicznego  oraz Gabriel Pasek z klasy czwartej pięcioletniego technikum logistycznego.

Gratulujemy. I życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

RK

________________________________________________________________________________________________________________

Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy – edycja III.

W roku szkolnym 2022/2023 w naszym Centrum kontynuowany jest  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Okres realizacji: 2021 – 2023

Tytuł projektu: Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III.

W br. szkolnym zostały zaplanowane n/w formy projektu:

– kurs nauki jazdy samochodem osobowym kat. B,

– kurs druku 3D,

– kurs komputerowej diagnostyki samochodowej,

– wycieczka do Warszawy,

– płatne staże dla uczniów,

– zakup nowego samochody do nauki jazdy,

– zakup wyposażenia pracowni komputerowej i druku 3D.

Program adresowany jest do uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Wszystkie formy projektu finansowane są ze środków finansowych UE i środków finansowych Powiatu Strzelińskiego.

Robert Kozuń

.

________________________________________________________________________________________________________________

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

.

W dniu 17 listopada 2022 r.  w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

 Uroczystość tę połączyliśmy z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości.

Na wstępie swoje przemówienia wygłosili pan Robert Kozuń Dyrektor Szkoły  i pani Anna Horodyska Starosta Powiatu Strzelińskiego.

Po przemówieniach pierwszoklasiści powtórzyli za prowadzącym, podniosły tekst ślubowania, dzięki któremu wstąpili w poczet uczniów Naszej Szkoły.

W finałowej części zgromadzeni licznie uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli występy patriotyczne w wykonaniu społeczności szkolnej.

Całość uroczystości była utrzymana w tematyce niepodległościowej.

Karolina Pukalska-Pukała\

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Ballady i romanse Adama Mickiewicza,

czyli XI odsłona Narodowego Czytania

Pani Anna Horodyska Starosta Strzelińska otwiera spotkanie.

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej corocznej akcji Narodowego Czytania organizowanej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 3 września,  w sobotę, w Roku Romantyzmu Polskiego,  w pięknych wnętrzach Hotelu Maria w Strzelinie wspólnie czytaliśmy Ballady i romanse Adama Mickiewicza – utwory ze zbioru poezji, którego wydanie w Wilnie w 1822 roku zapoczątkowało w Polsce epokę romantyzmu. Wydarzenie zorganizowali Starosta Strzeliński Anna Horodyska oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Robert Kozuń.   W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, członkowie Zarządu Powiatu Strzelińskiego, Wicestarosta Marek Mierzwiński oraz Starosta Strzeliński – Anna Horodyska. Na początku spotkania wysłuchaliśmy listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Narodowego Czytania oraz wykładu poświęconego okolicznościom powstania tomu Ballady i romanse.

O znaczeniu Ballad Mickiewicza czytamy  w liście Pana Prezydenta: „(…) młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska i inne niezapomniane utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu”. 

Pani Elżbieta Zielińska wicedyrektor, Pani Maria Jurewicz – polonista (na emeryturze), gospodarz spotkania, Pan Jan Zawoda nauczyciel (na emeryturze).
Uczniowie.

Wspólne czytanie utworów naszego narodowego wieszcza było wielkim świętem czytelnictwa i odkrywaniem  fenomenu literatury romantyzmu.

Beata Dąbrowska

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Uroczystość w Ravensbrük

6 września 2022r. w miejscowości Fürstenberg/Havel w Niemczech odbył się uroczysty pochówek prochów i szczątków polskich więźniarek KL Ravensbrük.

Na tę uroczystość zastała zaproszona nauczycielka naszej szkoły Agnieszka Świrska oraz była uczennica Weronika Zarzycka, która w 2017 r. została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poświęconego Prozie i Poezji Więźniarek z Ravensbruck.

Centralnym punktem uroczystości była polowa Msza święta w intencji ofiar, którą celebrował Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Obecni byli m.in. przedstawiciele polskiego konsulatu w Niemczech, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także przedstawiciele rodzin ofiar.

Głównym organizatorem pochówku był Instytut Pamięci Narodowej.

Robert Kozuń

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nowy rok szkolny 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie miało miejsce na placu apelowym. 1 września o godzinie 9.00. uroczystość zgromadziła dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, uczniów i zaproszonych gości z wicestarostą strzelińskim – panem Markiem Mierzwińskim na czele.

Pan Dyrektor Robert Kozuń w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważny jest to rok zarówno dla uczniów klas maturalnych Technikum, przygotowujących się do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, jak i uczniów klas pierwszych, rozpoczynających swoją przygodę z przedmiotami zawodowymi w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz zawodach wybranych przez uczniów – młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia.

Tradycyjnie już w dniu inauguracji nowego roku szkolnego wspomnieliśmy wydarzenia z1 września 1939 roku – krótki rys historyczny przygotowała i przedstawiła pani Barbara Przyszlak, nauczycielka historii. Oddaliśmy hołd walczącym i poległym w obronie naszej Ojczyzny – Bohaterom Westerplatte, patronującym naszej szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki kwiatów na płycie pomnika Bohaterów Westerplatte, obok którego płonie 7 zniczy symbolizujących 7 dni bohaterskiej obrony wybrzeża oraz pod pomnikiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej.

Na koniec pani wicedyrektor Elżbieta Zielińska przedstawiła wychowawców klas pierwszych i zaprosiła wszystkich na pierwszą lekcję wychowawczą.

Wszystkim, uczniom i nauczycielom, życzymy zdrowia, sił, wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Beata Dąbrowska

.