Klasa                                                 Wychowawca klasy

 

                                          T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                 –   mgr Iwona Zarzyczańska
2 tb technik budownictwa                                 –   mgr Jan Skorupski
3 tb technik budownictwa                                 –   mgr Anna Dębowska
4 tb technik budownictwa                                 –   dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

 

1 te technik ekonomista                                   –   mgr Iwona Zarzyczańska
2 te technik ekonomista                                   –   mgr Bernadetta Osolińska
3 te technik ekonomista                                   –   mgr Agnieszka Świrska
4 te1 technik ekonomista (1)                            –   mgr Dorota Maciąg
4 te2 technik ekonomista (2)                            –   mgr Małgorzata Górska

 

1 ti technik informatyk                                      –   mgr Janina Nurkowska
2 ti technik informatyk                                      –   mgr Karolina Pukalska – Pukała
3 ti technik informatyk                                      –   mgr Anna Dębowska
4 ti1 technik informatyk (1)                               –   mgr Justyna Barzak
4 ti2 technik informatyk (2)                               –   mgr Justyna Barzak

 

1 tl technik logistyk                                           –   mgr Elżbieta Klimaszewska
2 tl technik logistyk                                           –   mgr Małgorzata Ziółkowska
3 tl technik logistyk                                           –   mgr Joanna Lubecka

 

1 tps technik pojazdów samochodowych         –   mgr Katarzyna Świerzewicz
2 tps technik pojazdów samochodowych         –   mgr Paulina Pluta – Malec
3 tps technik pojazdów samochodowych         –   mgr Bożena Kaczmarczyk
4 tps technik pojazdów samochodowych         –   mgr Jarosław Wandycz

 

         

              Z A S A D N I C Z A    S Z K O Ł A    Z A W O D O W A

 

1 mps mechanik pojazdów samochodowych   –   mgr Grzegorz Bocheński
2 mps mechanik pojazdów samochodowych   –   mgr Waldemar Oleszczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych   –   mgr Marek Pawluczuk

 

1 w wielozawodowa                                         –   mgr Beata Dąbrowska
2 w wielozawodowa                                         –   mgr Henryka Bilska – Mroczka
3 w1 wielozawodowa (1)                                  –   mgr Daniela Symonowicz
3 w2 wielozawodowa (2)                                  –   mgr Ewelina Górnicka

 

About Author

Leave Comment