Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem.” Ignacy Krasicki

W naszej bibliotece możesz … zdobyć wiedzę, przygotować się do lekcji, odrobić zadanie domowe, przeczytać o interesujących cię rzeczach, poszukać różnych informacji, a przede wszystkim wypożyczyć lekturę, podręcznik lub ciekawą książkę. W bibliotece miło spędzisz czas.

Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy, emeryci i absolwenci szkoły.

Historia biblioteki jest ściśle związana z powojenną historią szkoły. Pierwsza księga inwentarzowa została założona w lipcu 1955 roku. Numer jeden otrzymała wtedy książka G. Adamowa  „Wygnanie władcy”.

Obecnie biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W pierwszym znajduje się wypożyczalnia. W drugim usytuowana jest czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Do dyspozycji czytelników są  4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz kserokopiarka i skaner.

Zbiory szkolnej biblioteki to ponad 17 tysięcy książek. Gromadzimy literaturę piękną i pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy – najliczniej reprezentowane są dziedziny uprawiane w naszej szkole: mechanika, technika, budownictwo, elektrotechnika, pojazdy samochodowe, logistyka i ekonomia.  Księgozbiór jest systematycznie powiększany w miarę możliwości finansowych szkoły i życzliwości darczyńców.

.

.W 2019 roku z dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało zakupionych 924 książek ( w tym 576 lektur). W bibliotece wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Oprócz książek posiadamy też dział audiowizualny, w którym znajdują się taśmy wideo, płyty CD i DVD z nagraniami lektur lub tematyką wychowawczą.

Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomocą programu komputerowego MOL Net+.

Nauczyciele bibliotekarze: Małgorzata Górska i Justyna Hoffman – Ciszak zapraszają do biblioteki szkolnej.