– 2016 lo

TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Typ szkoły:                             Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie

Klasa / semestr:                     druga / semestr 3 i 4

Rok szkolny:                          2016/2017

Opiekun:                                mgr Beata Dąbrowska

Miejsce realizacji zajęć:         ul. St. Staszica 5, …

TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Typ szkoły:                             Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie

Klasa / semestr:                     trzecia / semestr 5 i 6

Rok szkolny:                          2016/2017

Opiekun:                                mgr Bernadetta Osolińska

Miejsce realizacji zajęć:         ul. St. Staszica 5, …