– CKZiU

Klauzula informacyjna w celu przetwarzania danych ucznia
i jego rodziców/opiekunów prawnych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w …

______________________________________________________________________________________________________________

Początki naszej działalności edukacyjnej sięgają roku 1947, kiedy to na Ziemi Strzelińskiej organizowany był system oświatowy. Wówczas została powołana wielobranżowa Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa. Następnie na przestrzeni 70 lat …

Back to top