– Rekrutacja

Na podstawie art. 154, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz na …

Back to top