– Rekrutacja

1. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

    1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1.  

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie prowadzi kształcenie następujących zawodów w poszczególnych typach szkół:

   

  1. W Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

  1)  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

  Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

  Wynik przedstawiony w procentach (%) mnoży się przez współczynnik 0,2 x % razy 0,2

  Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

  - języka polskiego                                ..... …

Back to top