– Słuchacze

TERMINY ZJAZDÓW

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie

ROK SZKOLNY 2014/2015

SEMESTR I

SEMESTR II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

ul. St. Staszica 5

57-100 Strzelin

 

Czynny od godz. 8.00 do godziny 11.00 w soboty w terminach zjazdów szkoły zaocznej

 

Sekretariat szkoły tel. 713920008

Sekretariat uczniowski tel. 713264894