– Osiągnięcia i konkursy

III Edycji Olimpiady Budowlanej

1. Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

  • I etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
  • II etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
  • III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.

2. Każdy etap jest ograniczony …

Back to top