– Pracownie

Pracownia dokumentacji technicznej

W Pracowni dokumentacji technicznej odbywają się zajęcia z przedmiotów tj.: Podstawy projektowania, Pracownia rysunku technicznego, Pracownia rysunku budowlanego, Dokumentacja przetargowa, Pracownia dokumentacji przetargowej, Pracownia organizacji robót budowlanych oraz Eksploatacja obiektów budowlanych.

W pracowni uczniowie klasy I technikum budownictwa poznają podstawy rysunku technicznego: skalowanie; wymiarowanie; rzutowanie prostokątne i aksonometryczne; wykreślania perspektywy; …

Back to top