– Zawód

plakat TRW13

TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, …