– Praktyka zawodowa

W okresie odbywania praktyki zawodowej technik mechanik doskonali umiejętności zawodowe w warunkach przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie:


. organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,

. wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,

. wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,

. …

Back to top