– Zajęcia praktyczne

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach warsztatów szkolnych, natomiast kształcenie na urządzeniach specjalistycznych, dzięki objęciu klasy patronatem, w zakładach pracy stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach patronujących klasie, zapewniając rzeczywiste warunki pracy dla nauczanego zawodu. Uczniowie objęci patronatem będą mogli odbyć praktyki zagraniczne.

Back to top