– Warsztaty

Realizowane ćwiczenia z zakresu:

 • sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • sporządzanie rysunków konstrukcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • stosowanie programów do komputerowego wspomagania projektowania;
 • posługiwanie się dokumentacja techniczną wykorzystując techniki informatyczne;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania usługi;
 • bud 1

  Realizowane ćwiczenia z zakresu:

  • montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • badanie nasiąkliwości i wilgotności materiałów budowlanych;
  • badanie właściwości gipsu;
  • ustalanie składu mieszanki budowlanej metodą laboratoryjną i metodą roboczą;
  • wykonywanie zbrojenia;
Back to top