________________________________________________________________________________________________________________

.

Kierunki kształcenia w Technikum:

.

Technik budownictwa311204

Technik ekonomista – 331403

Technik handlowiec – 522305

Technik informatyk – 351203

Technik logistyk – 333107

Technik mechanik – 311504

Technik pojazdów samochodowych – 311513

________________________________________________________________________________________________________________