Od 1 września 2020 r w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie obowiązują dwa nowe wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę szkoły w czasie pandemii koronawirusa.

 

Aby powrót do szkoły po trwającej kilka miesięcy przerwie uczynić bezpiecznym, ograniczyć i w maksymalnie możliwy sposób wyeliminować zagrożenia związane z COVID-19, zostały opracowane i wprowadzone zarządzeniem Dyrektora CKZiU w Strzelinie dwa dokumenty: Regulamin organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie o okresie epidemii COVID-19 oraz Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Obok wytycznych przygotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w wewnątrzszkolnych dokumentach znajdziemy dodatkowe rozwiązania organizacyjne przyjęte w CKZiU w Strzelinie.

Pierwszy dokument Regulamin organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie o okresie epidemii COVID-19 zawiera zalecenia i wytyczne dotyczące postępowania w okresie pandemii koronawirusa nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, interesantów i wszystkich osób z zewnątrz, które kontaktują się ze szkołą. Regulamin określa sposób kontaktu ze szkołą oraz zasady postępowania w przypadku przebywania na terenie szkoły. Szczegółowo zostały opisane zasady dezynfekcji w szkole i organizacji zajęć w pracowniach. Osobny punkt stanowią zalecenia dla wychowawców klas, na których spoczywa obowiązek stałego kontaktu z rodzicami uczniów i przekazania informacji o obowiązkach rodziców w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19.  Z dokumentu możemy dowiedzieć się również, jakie środki ochrony indywidualnej zapewnia szkoła i z kim szkoła współpracuje w kontekście walki z pandemią.

Natomiast Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w CKZiU w Strzelinie w przejrzysty sposób opisuje, jak krok po kroku postąpić w sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u siebie lub u ucznia złe samopoczucie i niepokojące objawy grypopochodne.

Pełny tekst obu dokumentów dostępny jest na szkolnej stronie internetowej w zakładce CENTRUM – PRAWO – REGULAMINY, PROCEDURY.

(Beata Dąbrowska)

About Author

Leave Comment