1. Technikum:

  • 2 stycznia 2015 r.
  • 4, 5, 6, 12 maja 2015 r.
  • 5, 15, 16, 17, 22 czerwca 2015 r.

 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  • 2 stycznia 2015 r.
  • 4, 5, 6, 12 maja 2015 r.
  • 5 czerwca 2015 r.

 

About Author

Leave Comment