1. Skierowanie na dokształcanie teoretyczne  –  (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego  – (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

3. Porozumienie pomiędzy pracodawcą młodocianego pracownika – ucznia a szkołą  – (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

4. Zaświadczenie oceny z zajęć praktycznych  – (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

5. Informacja o terminie turnusu  – (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

6. Skierowanie na turnus  – (wersja PDF)  (wersja edytowalna)

 

About Author

Leave Comment