– Dyrektorzy

Dyrektorzy na przestrzeni 70 lat

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Józef Kozik

1947 – 1948

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Józef Niemcewicz

1948 – 1951

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Seweryn Mańkowski

1952 – 1953

Technikum Samochodowe w Strzelinie

Dyrektor

Marian Lewandowski

1954 – 1955

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Stanisław Milewski

1955 – 1957

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

inż. Jan Wojciechowski

1958 – 1960

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Zbigniew Kuźmiński

1960 – 1962

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Zenon Goliński

1962 – 1980

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Arkadiusz Nowakowski

1980 – 1981

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Daź

1981 – 2000

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte / Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Maria Okonicz

2000 – 2001

Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Dyrektor

mgr Wiesław Zając

2001 – 2005

Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Dyrektor

mgr Robert Kozuń

od 2005 r.

Back to top