– Dyrektorzy

Dyrektorzy Szkoły

________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Dyrektor

mgr Robert Kozuń

od 2005 r.

_______________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Dyrektor

mgr Wiesław Zając

2001 – 2005

________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Dyrektor

mgr inż. Maria Okonicz

2000 – 2001

________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Daź

1981 – 2000

________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Arkadiusz Nowakowski

1980 – 1981

________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte

Dyrektor

mgr inż. Zenon Goliński

1962 – 1980

_______________________________________________________________________________________________________________

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Zbigniew Kuźmiński

1960 – 1962

________________________________________________________________________________________________________________

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

inż. Jan Wojciechowski

1958 – 1960

________________________________________________________________________________________________________________

Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Stanisław Milewski

1955 – 1957

________________________________________________________________________________________________________________

Technikum Samochodowe w Strzelinie

Dyrektor

Marian Lewandowski

1954 – 1955

________________________________________________________________________________________________________________

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Seweryn Mańkowski

1952 – 1953

________________________________________________________________________________________________________________

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Józef Niemcewicz

1948 – 1951

________________________________________________________________________________________________________________

Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa w Strzelinie

Dyrektor

Józef Kozik

1947 – 1948

_______________________________________________________________________________________________________________

Back to top