008 edu b

… brzmi przerażająco, prawda? Wprawdzie technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w wielu różnych instytucjach (urzędach skarbowych, firmach produkcyjnych i handlowych i – no, właśnie – w bankach) ale jak się do tego przygotować?! Czy nauka przedmiotów zawodowych wystarczy?

008 edu b

Na szczęście, dzięki trwającej od kilku lat współpracy naszej Szkoły z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, jest to możliwe. Przyszli ekonomiści poznają specyfikę działalności banków w ogóle, a także historię SGB – najstarszej instytucji bankowej w naszym mieście.
W roku bieżącym zajęcia z edukacji bankowej prowadzone są przez pracownika banku Pana Marcina Pawlika. Tematem spotkań jest historia banku i jego rozwój na przestrzeni lat oraz produkty i usługi finansowe znajdujące się w ofercie banku. W tym roku współpraca z bankiem zostanie poszerzona o wycieczki zawodoznawcze do oddziałów banku w Strzelinie i w Lądku Zdroju – ponadto uczeń, który wykaże się najwyższą wiedzą bankową będzie mógł odbyć staż w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie. Wycieczki zawodoznawcze są bardzo cennym doświadczeniem dla uczniów, ponieważ obserwacja czynności na różnych stanowiskach daje możliwość poznania specyfiki pracy.
Jako instytucja kształcąca przyszłych pracowników wielu sektorów naszej gospodarki, w tym również finansowego jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Bankiem, ponieważ każdy kontakt z pracodawcą poszerza wiedzę uczniów oraz zwiększa ich możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

015 edu b

Zapraszamy więc wszystkich gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie technika ekonomisty, gdyż umożliwi to Wam ciekawe kształcenie i w przyszłości uzyskanie pracy.

 

 

Elżbieta Zielińska

About Author

Leave Comment