Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach

Program Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Realizacja programu Erasmus + zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. W swoich założeniach program kładzie nacisk na edukację uczniów w postaci wyjazdów zagranicznych w celu odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych.

W marcu 2014r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie złożyło wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie dot. Realizacji 4 – tygodniowych praktyk zawodowych w ramach sektoru Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w następujących zawodach:

  • Technik budownictwa – praktyki w Lipsku,
  • Technik pojazdów samochodowych – praktyki w Lipsku,
  • Technik informatyk – praktyki w Dreźnie i Plymouth,
  • Technik ekonomista – praktyki w Dreźnie,

Decyzją Narodowej Agencji wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zaakceptowany.

Program jest realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie przez 2 lata.

 

 

 

           

 

 

About Author

Leave Comment