DSC 0196

 

DSC 0196

 

W dniu 09.02.2019 uczniowie Technikum przy CKZiU w Strzelinie w zawodach: technik logistyk- 5 uczniów, technik informatyk-5 uczniów i technik ekonomista-3 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami do Włoch, do Bolonii realizować miesięczne praktyki zawodowe.

DSC 0202

Natomiast w dniu 17.02.2019 uczniowie Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych-7 uczniów, technik logistyk -7 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami na praktykę do Niemiec, do Lipska.

DSC 0207     DSC 0217

               Praktyki w Bolonii i w Lipsku odbywały się w zakładach pracy blisko zintegrowanych z wybraną branżą oraz w firmach , gdzie możliwa była realizacja podstawy programowej związanej z zawodem.

               Udział w stażu zagranicznym umożliwił nabycie kompetencji twardych i miękkich w zakresie wyżej wymienionych zawodów. Kluczowe były umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. zdobycie

i udoskonalenie umiejętności zawodowych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej przez praktykantów, pogłębienie znajomości języka obcego i swobodne komunikowanie się nie tylko w środowisku pracy, ale także w sytuacjach życia codziennego. Istotna było nabycie także umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów powstałych podczas pracy lub w sytuacjach nagłych.

Opiekunowie , którzy przebywali razem z uczniami okazali się bardzo pomocni, zwłaszcza na początku pobytu. W pierwszy dzień praktyk z zaangażowaniem oprowadzali praktykantów po zakładach pracy, wskazywali możliwości dojazdu i w razie problemów służyli pomocą.

DSC 0210

               W Bolonii naszymi uczniami opiekowali się na zmianę: Iwona Zarzyczańska, Waldemar Oleszczuk, Ewelina Górnicka i Justyna Barzak. Natomiast w Lipsku: Katarzyna Świerzewicz, Henryka Bilska-Mroczka, Leszek Gil, Anna Dębicka i Małgorzata Zielińska.

Miesięczne praktyki zawodowe były realizowane dzięki projektowi POWER(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) opartemu na zasadach programu Erasmus+. Dzięki środkom przyznanym w ramach programu realizacja praktyk dla naszych uczniów była bezpłatna.

               W trakcie pobytu uczniowie nabywali nie tylko umiejętności praktyczne , ale także realizowali bogaty program kulturalno- językowy. Oprócz tego nabywali dodatkowe kompetencje językowe i społeczne. Zapoznali się z kulturą , tradycją i obyczajami Niemiec i Włoch.

DSC 0206   

W Bolonii w ramach przeprowadzonej gry miejskiej zwiedzili m.in. Bazylikę S.Petronio, Fontannę Neptuna. Oprócz tego także zachwycali się Florencją i Wenecją . To wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody i zabytków.

W Lipsku praktykanci mieli okazję m.in. uczestniczyć w przepięknym koncercie organowym w Gewandhaus , zobaczyć monumentalny Pomnik Bitwy Narodów i odwiedzić Międzynarodowe Targi w Lipsku. W ostatnim dniu pobytu zwiedzali fabrykę BMW.

Pogoda także sprzyjała zwiedzaniu.

               Dla wielu uczniów interesująca, a zarazem intrygująca była różnorodność kulturowa i językowa. Na pewno będzie to miało wpływ na większą tolerancję i otworzy w przyszłości horyzonty na inne narodowości i ich tradycje.

DSC 0211

Nasi praktykanci spędzali czas aktywnie i konstruktywnie. Mieli możliwość lepszego poznania i zintegrowania się we własnym gronie. Nauczyli się także współpracy w grupie, właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Na pewno będą to przydatne umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.

               Uczniowie mieli także okazję przekonać się jak radzą sobie z dala od domów rodzinnych. Wspólne gotowanie, wieczorne rozmowy , udział w dodatkowych atrakcjach przyczyniły się do jeszcze lepszej integracji.

04 kwietnia 2019 w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zawodowe w Bolonii i Lipsku. Uczniowie na spotkaniu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami , doświadczeniami związanymi z pobytem zagranicą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z uczestnictwem opiekunów praktyk i dyrekcją szkoły. Zaproszona została również prasa lokalna. Na pewno dla naszych praktykantów były to niezapomniane doświadczenia, chwile , które będą długo wspominać.

Kolejny wyjazd na praktykę do Niemiec i Włoch już za rok.

Henryka Bilska-Mroczka

About Author

Leave Comment