Lp. Przedmiot Termin, sala

Poziom podstawowy,

godzina rozpoczęcia,

czas trwania

Poziom rozszerzony,

godzina rozpoczęcia, czas trwania

Klasa

Skład

zespołu nadzorującego/łącznik

1. Język polski

06.05.2019

sala gimnastyczna

900

170 minut

 

IVtbe, IV tl, IV ti, IV tsp, absolwenci

Jan Skorupski – przewodniczący

Barbara Kostkiewicz

Dawid Pukalski-Pukała

Wojciech Chrząstowski

Aleksander Szulikowski

Karolina Zawierucha- z ZSO

Agnieszka Mroczko – łącznik

2. Język polski

06.05.2019r

Sala 7B

900

170 minut+ 30 minut

 

IV ti

 

Leszek Gil

Andrzej Sadko- z CKZiU Ludów Polski

3. Język polski

06.05.2019

sala gimnastyczna

 

1400

180

minut

IV tbe, IV ti

    

 

Henryka Bilska-Mroczka – przewodnicząca

Barbara Przyszlak

Jan Przyszlak- z CKZiU Ludów Polski

4. Matematyka

07.05.2019

sala gimnastyczna

900

170 minut

 

IV tbe, IV tl,, IV ti, IV tsp, absolwenci

  

Beata Dąbrowska -przewodnicząca

Justyna Barzak

Ewelina Górnicka

Izabela Musielińska

Ewelina Barabach- z ZSO

Anna Dębowska- łącznik

5.

Matematyka

Stara Formuła

07.05.2019

sala 13B

900

170 minut

 

Absolwenci

  

Karolina Pukalska-Pukała- przewodnicząca

Bernadetta Osolińska

Iwona Filipek-z ZSO

6. Matematyka

07.05.2019

sala 07B

900

170 minut

+ 30 minut

 

IV ti

 

Jerzy Put – przewodniczący

Justyna Markowska-z ZSO

7. Język angielski

08.05.2019

sala 40A

900

120 minut

 

IV tl

 

Waldemar Oleszczuk- przewodniczący

Aleksander Szulikowski

Henryk Baryła- z CKZiU Ludów Polski

Justyna Hoffman-Ciszak-łącznik

8. Język angielski

08.05.2019

sala 32A

900

120 minut

 

IV te

 

Leszek Gil- przewodniczący

Małgorzata Zielińska

Małgorzata Jakubiec- z CKZiU Ludów Polski

Maja Ługowska -łącznik

9. Język angielski

08.05.2019

sala 29A

900

120 minut

 

IV tb, IV tsp, IV ti

 

Henryka Bilska-Mroczka- przewodnicząca

Wojciech Chrząstowski

Aneta Paluch- z CKZiU Ludów Polski

10. Język angielski

08.05.2019

sala 33A

900

120 minut

 

Absolwenci

 

Elzbieta Klimaszewska- przewodnicząca

Grzegorz Bocheński

Katarzyna Werda-   z CKZiU Ludów Polski

11. Język angielski

08.05. 2019

sala 40A

 

1400

150 minut

IV tbe, IV tl, IV tsp, IV ti, absolwenci

  

Mieczysław Nurkowski –przewodniczący

Justyna Hoffman-Ciszak

Arkadiusz Gralak- z CKZiU Ludów Polski

Małgorzata Górska – łącznik

12.

Język angielski

Stara Formuła

08.05.2019  

1400

120 minut+ 70 minut

Absolwent

  

Janina Nurkowska- przewodnicząca

Jolanta Warcholińska- z CKZiU Ludów Polski

13. Matematyka

09.05. 2019

sala 40A

 

900

180 minut

IV te, IV tsp,

Absolwenci

  

Grzegorz Trela –przewodniczący

Ewelina Górnicka

Magdalena Mróz-Pacia-z ZSO

Justyna Hoffman-Ciszak-łącznik

14. Biologia

10.05. 2019

sala 40A

 

900

180 minut

IV te, IV ti, absolwenci

  

Dawid Pukalski-Pukała- przewodniczący

Zbigniew Haftarczyk

Krystyna Kasowska- z ZSO

Justyna Hoffman-Ciszak-łącznik

15. Wiedza o społeczeństwie

10.05.2019

sala 40

 

1400

180 minut

IV te, absolwenci

 

Jan Skorupski- przewodniczący

Jan Pamuła- z ZSO

16. Chemia

13.05.2019

sala 40A

 

900

180 minut

IV te, absolwenci

Marek Pawluczuk- przewodniczący

Daniel Drużkowski- z ZSO

17. Geografia

15.05.2019

sala 40A

        

           900

   180 minut

IV tl, IV ti, IV te

 

 

Jerzy Put- przewodniczący

Justyna Hoffman-Ciszak

Agnieszka Wieczorek- z CKZiU Ludów Polski

Barbara Przyszlak- łącznik

18. Język niemiecki

14.05.2019

     sala 40A

900

   120 minut

 

IV tbe, IV tl, IV tsp, IV ti, absolwenci

 

Henryka Bilska-Mroczka- przewodnicząca

Grzegorz Bocheński

Bożena Buła- z ZSO

Justyna Hoffman-Ciszak łącznik

19. Język niemiecki

14.05.2019

sala 29A

900

120 minut

+ 30 minut

 

IV ti

 

Iwona Krauze- przewodnicząca

Dorota Drózd-Skorupska- z ZSO

Barbara Przyszlak- łącznik

20. Język niemiecki

14.05.2019

sala 40A

 

1400

150 minut

IV tbe

 

Elżbieta Klimaszewska- przewodnicząca

Tomasz Laszczyński

Andrzej Sadko- z CKZiU Ludów Polski

Aleksander Szulikowski – łącznik

21. Fizyka

20.05.2019

sala 40A

 

900

180 minut

Absolwenci

 

Bernadetta Osolińska – przewodnicząca

Piotr Rozenek- z ZSO

22. Historia

20.05.2019

sala 40A

 

1400

180 minut

IV te, IV tl, IV tsp, IV ti, absolwenci

 

Dorota Maciąg-przewodnicząca

Aleksander Szulikowski

Agnieszka Szałajko- z ZSO

Justyna Hoffman-Ciszak- łącznik

23. Historia

20.05.2019

sala 29A

 

           1400

180 minut

+ 30 minut

IV ti

 

Leszek Gil- przewodniczący

Karolina Zawierucha- z ZSO

24. Język włoski

22.05.2019

sala 40A

 

         1400

150 minut

IV tb

Małgorzata Górska- przewodnicząca

Wioletta Jankiewicz- Kotomska – z CKZiU Ludów Polski

Agnieszka Mroczko- łącznik

About Author

Leave Comment