Lp. Przedmiot Termin, sala

Poziom podstawowy,

godzina rozpoczęcia,

czas trwania

Poziom rozszerzony,

godzina rozpoczęcia, czas trwania

Klasa

Skład

zespołu nadzorującego/łącznik

1. Język polski

08.06.2020r.

sala gimnastyczna

900

170 minut

  IVte, IVtbh, IV tsm, absolwenci

Jan Skorupski – przewodniczący

Wojciech Chrząstowski

Anna Muszyńska- CKZiU Ludów Polski

Agnieszka Mroczko – łącznik

2. Język polski

08.06.2020r.

sala 40A

900

170 minut

  IV tl

Iwona Szczepańska- przewodnicząca

Aleksander Szulikowski

Monika Obrocka- CKZiU Ludów Polski

Małgorzata Górska-łącznik

3. Język polski

08.06.2020r.

sala 13B

900

170 minut

  IV ti

Elzbieta Jadach- przewodnicząca

Kamilla Pilska- CKZiU Ludów Polski

4. Język polski

08.06.2020r.

sala gimnastyczna

 

1400

180 minut

IV tbh, IV tsm, IV ti, IV tl, IV te

Waldemar Oleszczuk- przewodniczący

Ewelina Górnicka

Agnieszka Ossowska- CKZiU Ludów Polski

Halina Kłysz -łącznik

5. Matematyka

09.06.2020r.

sala gimnastyczna

900

170 minut

  Absolwenci

Beata Dąbrowska –przewodnicząca

Marzena Kasperczyk

Magdalena Mróz-Pacia- LO Strzelin

Katarzyna Zalewska- łącznik

6. Matematyka

09.06.2020r.

sala 40A

900

170 minut

  IV tl, IV tsm

Bożena Kaczmarczyk- przewodnicząca

Anna Jankowska

Michał Bieniek- LO Strzelin

Justyna Hoffman-Ciszak- łącznik

7. Matematyka

09.06.2020r.

sala 13B

900

170 minut

  IV ti

Agnieszka Świrska- przewodnicząca

Piotr Rozenek- LO Strzelin

8. Matematyka

09.06.2020r.

sala 18B

900

170 minut

 

  IV tbh

Anna Dębowska- przewodnicząca

Andrzej Ziółkowski- LO Strzelin

Małgorzata Górska- Łącznik

9. Matematyka

09.06.2020r.

Sala 19B

900

170 minut

  IV te

Waldemar Oleszczuk -przewodniczący

Katarzyna Werda- CKZiU Ludów Polski

10.

Język łaciński i kultura antyczna

09.06.2020r.

sala 40

 

1400

180 minut

 

Absolwenci

Karolina Pukalska-Pukała- przewodnicząca

Marcin Jankowiak- CKZiU Ludów Polski

Barbara Przyszlak- łącznik

11. Język angielski

10.06.2020r.

sala 40A

900

120 minut

  IV te, IV tl

Joanna Lubecka – przewodnicząca

Aleksander Szulikowski

Sylwia Idkowiak- z CKZiU Ludów Polski

Justyna Hoffman-Ciszak-łącznik

12. Język angielski

10.06.2020r.

sala 32A

900

120 minut

  IV tb

Elżbieta Klimaszewska- przewodnicząca

Wioletta Jankiewicz-Kotomska – CKZiU Ludów Polski

 

13. Język angielski

10.06.2020r.

sala 25A

900

120 minut

  Absolwenci

Katarzyna Świerzewicz- przewodnicząca

Dorota Zygmunt- CKZiU Ludów Polski

Agnieszka Mroczko- łącznik

14. Język angielski

10.06.2020r.

sala 29A

900

120 minut

  IV th, IV tm, IV tsp

Henryka Bilska-Mroczka- przewodnicząca

Henryk Baryła- CKZiU Ludów Polski

15. Język angielski

10.06.2020r.

sala 31A

900

120 minut

  IV ti

Leszek Gil- przewodniczący

Robert Ćmikiewicz- CKZiU Ludów Polski

16. Język angielski

10.06. 2020r.

sala 40A

 

1400

150 minut

IV te, IV tl, IV th, IV tm, IV tb, IV ti, absolwenci

Iwona Szczepańska

–przewodnicząca

Barbara Przyszlak

Małgorzata Komar- LO Strzelin

Małgorzata Górska – łącznik

17. Matematyka

15.06. 2020r.

sala 40A

 

900

180 minut

IV te, IV ti

Henryka Bilska-Mroczka –przewodnicząca

Małgorzata Wójcikiewicz – LO Strzelin

Justyna Hoffman-Ciszak-łącznik

18. Filozofia

15.06.2020r.

sala 40A

 

1400

180 minut

IV ti, absolwenci

Anna Dębowska- przewodnicząca

Arkadiusz Gralak- CKZiU Ludów Polski

19. Biologia

16.06. 2020r.

sala 40A

 

900

180 minut

Absolwenci

Dawid Pukalski-Pukała- przewodniczący

Sylwia Idkowiak- CKZiU Ludów Polski

Marzena Kasperczyk -łącznik

20. Wiedza o społeczeństwie

16.06.2020r.

sala 40A

 

1400

180 minut

IV te, IV tb

Jan Skorupski- przewodniczący

Andrzej Sadko- CKZiU Ludów Polski

Zbigniew Haftarczyk- łącznik

21. Chemia

17.06.2020r.

sala 40A

 

900

180 minut

Absolwenci

Marek Pawluczuk- przewodniczący

Beata Malska- LO Strzelin

Małgorzata Górska- łącznik

 

22. Geografia

19.06.2020r.

sala 40A

        

           900

   180 minut

IV tl, IV tb,

Absolwenci

Jerzy Put- przewodniczący

Robert Gręda

Jolanta Burtin- LO Strzelin

Justyna Hoffman-Ciszak- łącznik

23. Język niemiecki

18.06.2020r.

sala 40A

900

   120 minut

  IV te, IV tl, IV tsp, IV tm, IV tb, absolwenci

Henryka Bilska-Mroczka- przewodnicząca

Grzegorz Bocheński

Agnieszka Wieczorek – CKZiU Ludów Polski

Agnieszka Mroczko – łącznik

24. Język niemiecki

18.06.2020r.

sala 40A

 

1400

150 minut

IV tl

Elżbieta Klimaszewska- przewodnicząca

Karolina Zawierucha- LO Strzelin

Aleksander Szulikowski – łącznik

25. Fizyka

24.06.2020r.

sala 40A

 

900

180 minut

IV tsp, IV tm

Bernadetta Osolińska – przewodnicząca

Janusz Kowalski- LO Strzelin

Barbara Przyszlak- łącznik

26. Historia

24.06.2020r.

sala 40A

 

1400

180 minut

IV te, IV tl, IV th, IV tb, IV tsp, absolwent

Dorota Maciąg-przewodnicząca

Małgorzata Ziółkowska

Katarzyna Werda- CKZiU Ludów Polski

Anna Jankowska – łącznik

About Author

Leave Comment