“Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.

Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”

Victor Marie Hugo

 
Dokument lokacyjny wystawiony 30 Xl 1292 r. przez Bolka l Świdnickiego, zwanego “Surowym”, nadawał prawa miejskie osadzie, której powstanie sięga początków państwa polskiego. Strzelin powstał na skrzyżowaniu dróg handlowych z Wrocławia do Kłodzka i z Brzegu do Świdnicy. Tu właśnie, w dolinie rzeki Oławy, przejeżdżający kupcy zatrzymywali się na nocleg.


Druga połowa XV i cały XVI w. to szybki rozkwit miasta. Podstawą bogactwa mieszczan stało się sukiennictwo, szewstwo, garbarstwo, piwowarstwo, obróbka metali. Duże dochody przynosiły kamieniołomy granitu. Rozwijało się szkolnictwo i kultura.
Pierwsza szkoła powstała przy kościele parafialnym św. Michała Archanioła, a jej istnienie potwierdza dokument z 1552r. Osobna szkoła przeznaczona wyłącznie dla zakonnic funkcjonowała przy żeńskim klasztorze Klarysek. Zakon ten, założony w 1295r., odegrał znaczącą rolę w utrzymywaniu polskości miasta. Wśród jego 10 opatek było sześć księżniczek pochodzących z rodu Piastów śląskich.
W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. nastąpił rozwój gospodarczy miasta. Rozbudowano kamieniołomy, w których zaczęto wydobywać granit na skalę przemysłową.

Kształcenie zawodowe w Strzelinie po II wojnie światowej rozpoczęło się w 1947 roku od otwarcia wielobranżowej Publicznej Szkoły Ogólnozawodowej w Strzelinie, którą w 1951 roku przekształcono w Zasadniczą Szkołę Kamieniarską. W 1954 roku zostaje wygaszony nabór do Zasadniczej Szkoły Kamieniarskiej i z czasem następuje jej rozwiązanie. Równocześnie powstał Zespółu Szkół Zawodowych w Strzelinie, a właściwie w 1953 roku w Laskowicach Oławskich, jako Technikum Samochodowe, które następnie przeniesiono do Strzelina w 1954 roku. W początkowym okresie swego istnienia było ono obok Technikum Samochodowego w Legnicy jednym z dwóch w województwie wrocławskim i jednym z nielicznych w kraju. W październiku 1954 roku w budynku przy ulicy Staszica nr 5 zaczęły funkcjonować dwie szkoły: Szkoła Kamieniarska i Technikum Samochodowe. Z uwagi na małe zainteresowanie zawodem kamieniarza Zawodowa Szkoła Kamieniarska podlegająca Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego – przestała istnieć. Została szkoła techniczna. Do końca lat 60 – tych akces do tej szkoły zgłaszali kandydaci z różnych części kraju (np. z Warszawy, Olsztyna, Ustki, Kielc, Krakowa). Natłok kandydatów z różnych części Polski świadczy o tym, że szkoła stała się ponad środowiskową, a nawet ponad wojewódzką placówką oświatową. Szkoła posiada internat ze stołówką.


W roku 1958 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a na przełomie lat 1958-1959 Technikum Samochodowe dla Pracujących. Na początku lat sześćdziesiątych nastąpił wzrost liczby oddziałów i liczby uczniów. Pomimo trudności lokalowych, w atmosferze niepewności, ale także wielkiego optymizmu i energii nauczycieli oraz kierownictwa, szkoła otworzyła się dla chętnych, których z roku na rok przybywało.

W 1963 roku powstało 5 – letnie Technikum Górnictwa Odkrywkowego o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż. Absolwenci tego kierunku zasilali kadry Strzelińskich Kamieniołomów Drogowych. Było to drugie w kraju technikum tej specjalności. W ramach zaspokajania potrzeb kadrowych terenu strzelińskiego powstała w 1964 roku także Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. W latach 1967-1971 funkcjonowało także Technikum Samochodowe o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych finansowane przez Wojewódzką Spółdzielnię Transportu. W latach 1972-1979 powstało i działało Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem przygotowująca wykwalifikowanych tokarzy. W roku 1970 powstało Technikum Mechaniczne dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem, a w roku 1986 Liceum Ekonomiczne dla Pracujących o specjalności organizacja i technika sprzedaży.


W 1969 roku Technikum Samochodowemu zostało nadane imię Bohaterów Westerplatte. Imię to zdominowało działania wychowawcze.

Warsztaty szkolne zmieniały się wraz z nauczanymi zawodami. Modernizacji ulegał park maszynowy jak również działy produkcyjne, które z biegiem czasu zostały przekształcone w pracownie ćwiczeń praktycznych. Obecnie warsztaty szkolne są prężnie działającą, stale rozwijającą się i powiększającą bazę dydaktyczną placówką edukacyjną prowadzącą praktyczną naukę zawodu dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Warsztaty szkolne wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt pozwalający kształcić uczniów na odpowiednio wysokim poziomie. Zdobyta wiedza i umiejętności są wysoko oceniane przez pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Nauczyciele warsztatów szkolnych w latach 1954-2004

 • Adam Franciszek
 • Balcer Edward
 • Balicki Zdzisław
 • Barabasz Józef
 • Berezowski Jerzy
 • Biernacki Jerzy
 • Błaszkiewicz Paweł
 • Błajet Stanisław
 • Bodak Zbigniew
 • Borowski Tadeusz
 • Bokałło Wojciech
 • Buczak Jan
 • Burba Edward
 • Butylewicz Tadeusz
 • Cichoń Stanisław
 • Chaszczewicz Tadeusz
 • Chmiel Edmund
 • Czeladka Jan
 • Ćmikiewicz Robert
 • Ćwiek Sławomir
 • Danhoffer Zbigniew
 • Daź Andrzej
 • Długosz Edward
 • Drzewosz Jerzy
 • Dubiniak Józef
 • Duchnicz Józef
 • Dudek Ryszard
 • Dudziak Bronisław
 • Dudziak Stanisław
 • Dworzyński Józef
 • Dyląg Ryszard
 • Dziedziński Zbigniew
 • Fusch Marian
 • Furdykoń Stanisław
 • Furgaliński Władysław
 • Furtek Władysław
 • Foltyński Zygfryd
 • Gajowski Zygmunt
 • Gierko Paweł
 • Głąb Józef
 • Głowacki Mieczysław
 • Gramburg Kazimierz
 • Grondys Andrzej
 • Gruszka Marian
 • Grut Ryszard
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Hajnisz Tadeusz
 • Hanaj Zbigniew
 • Hosicki Konrad
 • Horżaniecki Stanisław
 • Idkowiak Jan
 • Iwaniocha Mikołaj
 • Jachymowski Wiesław
 • Jankowiak Franciszek
 • Januszkiewicz Franciszek
 • Jaszczyszyn Józef
 • Jasiak Tadeusz
 • Jaworski Adam
 • Kabziński Leszek
 • Kaczmarek Zenon
 • Kantor Stanisław
 • Karakow Roman
 • Kasaraba Tadeusz
 • Kasaraba Stanisław
 • Kowalczyk Józef
 • Kozławski Lesław
 • Kozuń Robert
 • Kruk Tadeusz
 • Krzyszowski Władysław
 • Kubisz Kazimierz
 • Kucharzyszyn Józef
 • Kumaszka Jerzy
 • Kurek Józef
 • Lachowicz Ignacy
 • Langa Stanisław
 • Laszczyński Leopold
 • Lejowski Emilian
 • Łazarek Marian
 • Łubik Jarosław
 • Łoś Franciszek
 • Maciąg Bronisław
 • Maćkówka Jacek
 • Majdak Jerzy
 • Marcinowski Władysław
 • Markowski Bronisław
 • Markowski Stanisław
 • Mazur Grzegorz
 • Mikosz Antoni
 • Mikosz Jan
 • Misiewicz Andrzej
 • Morka Zdzisław
 • Nowak Teodor
 • Okołotowicz Czesław
 • Okoński Stanisław
 • Oleszczuk Waldemar
 • Orawiec Edward
 • Orzechowski Jan
 • Osowski Tomasz
 • Ostrowski Tadeusz
 • Pałka Andrzej
 • Pałkiewicz Leszek
 • Pasoń Jan
 • Partykowski Bolesław
 • Pawlik Jacek
 • Pawluczuk Marek
 • Perlak Florian
 • Pisula Jan
 • Piwowarczyk Józef
 • Pluta Jacek
 • Pluta Michał
 • Potocki Józef
 • Presz Jerzy
 • Presz Mirosław
 • Pyzio Stanisław
 • Regner Janusz
 • Rudkowski Stanisław
 • Rudkowski Ryszard
 • Semeniuk Eugeniusz
 • Seń Teodor
 • Skrzypczak Franciszek
 • Słoński Stanisław
 • Sokolski Dariusz
 • Sołek Marek
 • Sowiński Marian
 • Stachowicz Józef
 • Staroń Józef
 • Stefaniszyn Ryszard
 • Stefaniszyn Tadeusz
 • Stopa Marian
 • Strzała Mirosław
 • Szklarski Tadeusz
 • Szmer Jan
 • Szmigielski Franciszek
 • Śliwa Wojciech
 • Świderski Ryszard
 • Świrski Edward
 • Tarka Dariusz
 • Teneta Jan
 • Tomera Józef
 • Uberna Janusz
 • Wagner Anatol
 • Wagner Dariusz
 • Wagner Tomasz
 • Walczak Jacek
 • Walerian Ryszard
 • Walesiak Lesław
 • Weyman Wojciech
 • Węgłowski Czesław
 • Wiśniewski Stanisław
 • Witczak Kazimierz
 • Wnęk Zdzisław
 • Wojtowicz Zbigniew
 • Wyroda Andrzej
 • Zabojszczak Henryk
 • Zbroja Józefa
 • Zbroja Stanisław
 • Zając Wiesław
 • Zając Władysław
 • Zawada Stanisław
 • Żabski Bolesław
 • Żabski Bronisław
 • Żerek Henryk
 • Żygadło Robert

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie w latach 2000-2013

 • Białobrzeski Leszek
 • Biernacki Jerzy
 • Bocheński Zdzisław
 • Bodak Zbigniew
 • Cichoń Stanisław
 • Dudziak Bronisław
 • Gil Leszek
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Jasiak Tadeusz
 • Kozuń Robert
 • Kucharzyszyn Józef
 • Maćkówka Jacek
 • Marcinowski Władysław
 • Oleszczuk Waldemar
 • Pawluczuk Marek
 • Piwowarczyk Józef
 • Pluta Jacek
 • Salwa Krzysztof
 • Skorupski Stanisław
 • Słoński Stanisław
 • Szmer Jan
 • Świdziński Jerzy
 • Tarka Dariusz
 • Trela Grzegorz
 • Wagner Tomasz
 • Wandycz Jarosław
 • Wyroda Andrzej
 • Zając Wiesław

Nauczyciele zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w latach 2013-2015

 • Biernacki Jerzy
 • Bocheński Grzegorz
 • Bocheński Zdzisław
 • Bodak Zbigniew
 • Gil Leszek
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Maćkówka Jacek
 • Oleszczuk Waldemar
 • Pawluczuk Marek
 • Pluta Jacek
 • Skorupski Stanisław
 • Świdziński Jerzy
 • Trela Grzegorz
 • Wandycz Jarosław