Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie prowadzi kształcenie następujących zawodów w poszczególnych typach szkół:

 

1. W Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

 

2. W Branżowej Szkole I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

®     mechanik pojazdów samochodowych,

®     mechanik – monter maszyn i urządzeń,

®     mechanik motocyklowy,

®     ślusarz,

®     klasa wielozawodowa dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo