na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Szkoły Podstawowej

 

Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na rok szkolny 2019 / 2020 oferuje absolwentom szkoły podstawowej następujące kierunki kształcenia

w poszczególnych typach szkół:

 

1. W Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

 

2. W Branżowej Szkole I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie:

®     mechanik pojazdów samochodowych,

®     mechanik – monter maszyn i urządzeń,

®     mechanik motocyklowy,

®     ślusarz,

®     klasa wielozawodowa dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.