na rok szkolny 2019/2020 w Szkołach dla Dorosłych

 

Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na rok szkolny 2019 / 2020 oferuje następujące kierunki kształcenia

w poszczególnych typach szkół:

 

 

Lp. Typ szkoły Forma kształcenia Zawód Ilość  semestrów/ lat nauki Podbudowa
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie. zaoczna

6 semestrów,

3 lata,

- ośmioletnia szkoła podstawowa,
- gimnazjum,
- zasadnicza szkoła zawodowa,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie zaoczna

4 semestry

2 lata

- zasadnicza szkoła zawodowa ukończona po 2015r.
3. Szkoła Policealna w Strzelinie. dzienna Technik informatyk 4 semestry, 2 lata, - szkoła średnia, min.:
Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Technikum Uzupełniające,
- nie jest wymagane świadectwo dojrzałości,
4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie. zaoczna Technik informatyk 4 semestry, 2 lata,
Opiekun osoby starszej 4 semestry, 2 lata,
Opiekunka środowiskowa 2 semestry, 1 rok,