Nauczyciele wychowania fizycznego:IMG 0823

                       1. Dawid Pukalski - Pukała

                       2. Anna Dębowska

                       3. Wojciech Chrząstowski

                       4. Jerzy Put

                       5. Mieczysław Chudak