Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Dni Patrona. W tym roku było inaczej, gdyż 3 listopada 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 70- lecia Szkoły. W związku z tym 27 października 2017 roku, z tej okazji został zorganizowany uroczysty apel. Uczniowie z klasy I Tbi przygotowali montaż słowno- muzyczny, poświęcony Bohaterom Westerplatte.

Były wiersze, piosenki patriotyczne, prezentacje o bohaterskiej obronie Westerplatte, a na koniec quiz z pytaniami dotyczący tego historycznego wydarzenia.

Każdy uczeń, który udzielił prawidłowej odpowiedzi otrzymał ocenę bardzo dobrą z historii. Na zakończenie uroczystości uczniowie mogli obejrzeć wystawę najstarszych i obecnych kronik szkoły.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.

Jan Paweł II

J.HC

JTP 1

Już po raz drugi uczniowie CKZiU w Strzelinie mogli uczestniczyć w II Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych 11 września 2018r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie. Na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelinie zgromadziło się wielu pracodawców, którzy prezentowali swoje oferty pracy. Były też agencje pośrednictwa pracy zachęcające uczniów do pracy tymczasowej np. w weekendy.

JTP 3

Tym razem w targach uczestniczyli uczniowie klasy III technikum ekonomicznego i klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Oprócz zapoznania się z ofertami pracodawców, uczniowie mogli wziąć udział w quizie o bezrobociu, sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe oraz skosztować pysznych lodów serwowanych przez pracowników firmy „Zimny Drań” ze Strzelina.

JTP 4

3 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość miała szczególny charakter, gdyż pan wicestarosta Aleksander Ziółkowski przekazał panu Robertowi Kozuniowi nominację na Dyrektora CKZiU w Strzelinie, po wygranym konkursie. Pan Robert Kozuń będzie pełnił funkcję dyrektora naszej szkoły już po raz trzeci.

Dyrektor podziękował za otrzymanie nominacji i przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Głos zabrał również przewo-dniczący Rady Rodziców Tomasz Misiewicz, który życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego, pełnego miłych chwil spędzonych w murach szkolnych.

Jak, co roku nawiązano do tematu wybuchu drugiej wojny światowej. Pan Jan Skorupski przypomniał historię obrony Westerplatte, następnie przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty na pamiątkowej płycie.

Na zakończenie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na pierwsze lekcje wychowawcze w tym roku szkolnym.

 

J.HC

W miesiącu listopadzie 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”. Projekt finansowany był ze środków finansowych UE i budżetu Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Projekt obejmował doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne branży mechanicznej i samochodowej.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 197 566,71 zł

Udział środków finansowych UE wyniósł : 1 867 931,70 zł

Udział środków finansowych Starostwa Powiatowego w Strzelinie wyniósł: 329 635,01 zł

W ramach projektu szkoła nasza otrzymała pomoce dydaktyczne do wyposażenia 10 pracowni zawodowych i pracowni ćwiczeń praktycznych.

Pomoce dydaktyczne otrzymały n/w pracownie:

        ®     pracownia obrabiarek CNC,

        ®     pracownia metrologii technicznej,

        ®     pracownia motocyklowa,

        ®     pracownia mechatroniki samochodowej,

        ®     pracownia obrabiarek konwencjonalnych,

        ®     pracownia diagnostyki samochodowej,

        ®     pracownia przepisów ruchu drogowego,

        ®     pracownia spawalnictwa,

        ®     pracownia automatyki,

        ®     pracownia elektrotechniki.