Text Size
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

 1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
  w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
 2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
 3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
  z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
  w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
 4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
 • Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
 1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
  z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
  i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
  i adekwatne do sytuacji.
 2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
  z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl
 • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
  r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
  z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
  i stowarzyszenia wspierające szkoły.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
 1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
(w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

1 września rozpoczęliśmy kolejny nowy rok szkolny. Będzie on inny niż zwykle ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną i zaostrzony rygor sanitarny w szkole.

 

Ponad siedmiuset uczniów i ponad siedemdziesięciu nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 1 września rozpoczęło rok szkolny 2020/2021. Tym razem, z powodu obostrzeń w związku z COVID-19, zrezygnowano z uroczystej akademii i oprawy artystycznej. Uczniowie starszych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach na lekcji wychowawczej, poświęconej przybliżeniu tradycji i Patrona Szkoły – Bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu na placu apelowym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego, Przewodniczący Rady Rodziców i Wychowawcy klas pierwszych.

Kilka słów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego skierował do zebranych Dyrektor Szkoły Robert Kozuń. Podkreślił rolę nauczania stacjonarnego oraz znaczenie szkoły i nauczyciela w życiu człowieka. Oficjalnie, uroczyście powitał w nowej szkole uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Zwracając się do pierwszoklasistów, zaznaczył, że rozpoczynają nowy etap edukacyjny i po raz pierwszy będą uczyć się teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, w czym będzie ich wspierać kompetentna kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie. Natomiast Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego Aleksander Skorupski w swoim wystąpieniu mówił o roli nauczyciela w życiu młodego człowieka, o przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu.

Siedem płonących zniczy i wiązanka kwiatów złożona przez delegację uczniów na płycie symbolizującej Westerplatte stanowiły akcent patriotyczny dzisiejszego dnia. Przypomniały o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej Obronie Wybrzeża, były upamiętnieniem i oddaniem hołdu Ofiarom.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego tym razem zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dydaktyki i wychowania w szkole, lecz także, a może przede wszystkim, w kontekście pandemii koronawirusa, na aspekt bezpieczeństwa. Dyrektor przypomniał o wdrożonych w naszej szkole od 1 września Procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz o Regulaminie organizacji pracy w okresie epidemii COVID-19, tym samym zalecając ich przestrzeganie w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

(Beata Dąbrowska)

Od 1 września 2020 r w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie obowiązują dwa nowe wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę szkoły w czasie pandemii koronawirusa.

 

Aby powrót do szkoły po trwającej kilka miesięcy przerwie uczynić bezpiecznym, ograniczyć i w maksymalnie możliwy sposób wyeliminować zagrożenia związane z COVID-19, zostały opracowane i wprowadzone zarządzeniem Dyrektora CKZiU w Strzelinie dwa dokumenty: Regulamin organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie o okresie epidemii COVID-19 oraz Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Obok wytycznych przygotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w wewnątrzszkolnych dokumentach znajdziemy dodatkowe rozwiązania organizacyjne przyjęte w CKZiU w Strzelinie.

Pierwszy dokument Regulamin organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie o okresie epidemii COVID-19 zawiera zalecenia i wytyczne dotyczące postępowania w okresie pandemii koronawirusa nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, interesantów i wszystkich osób z zewnątrz, które kontaktują się ze szkołą. Regulamin określa sposób kontaktu ze szkołą oraz zasady postępowania w przypadku przebywania na terenie szkoły. Szczegółowo zostały opisane zasady dezynfekcji w szkole i organizacji zajęć w pracowniach. Osobny punkt stanowią zalecenia dla wychowawców klas, na których spoczywa obowiązek stałego kontaktu z rodzicami uczniów i przekazania informacji o obowiązkach rodziców w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19.  Z dokumentu możemy dowiedzieć się również, jakie środki ochrony indywidualnej zapewnia szkoła i z kim szkoła współpracuje w kontekście walki z pandemią.

Natomiast Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w CKZiU w Strzelinie w przejrzysty sposób opisuje, jak krok po kroku postąpić w sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u siebie lub u ucznia złe samopoczucie i niepokojące objawy grypopochodne.

Pełny tekst obu dokumentów dostępny jest na szkolnej stronie internetowej w zakładce CENTRUM – PRAWO – REGULAMINY, PROCEDURY.

(Beata Dąbrowska)

28 sierpnia odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej CKZiU w Strzelinie dotyczące podsumowania roku szkolnego 2019/2020 i organizacji nowego roku szkolnego. Ważną kwestią jest przygotowanie szkoły do funkcjonowania w czasie pandemii.

Ostatnie dni sierpnia to czas, kiedy trwamy jeszcze w wakacyjnych nastrojach, ale już intensywnie przygotowujemy się do pracy w kolejnym roku. 28 sierpnia, kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbyło się (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) zebranie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie poświęcone organizacji roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na stan trwającej od marca pandemii na zebraniu sierpniowym dokonano również podsumowania pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny. Sformułowane w rocznych sprawozdaniach wnioski oraz ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 wyznaczą bieg pracy szkoły w najbliższych miesiącach.

Przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej była nie tylko analiza ubiegłorocznych działań, ale również, zgodnie z kompetencjami, zatwierdzenie wyników klasyfikacji (przesuniętych w czasie dla dwóch klas ze względu na niemożność odbycia praktyki zawodowej w czasie kształcenia na odległość), zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, ustalenie planów pracy na rok szkolny 2020/2021 oraz wyrażenie opinii dotyczącej między innymi wyboru podręczników, przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym w Technikum, planów praktyk zawodowych. Ponadto wyznaczono komisje przedmiotowe i zespoły zadaniowe nauczycieli. Rada Pedagogiczna wyraziła swoją opinię w sprawie powołania kierownika szkolenia praktycznego, jak również w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o nagrodę Starosty Strzelińskiego. Dyrektor Szkoły złożył podziękowania i gratulacje nauczycielom z okazji jubileuszu pracy zawodowej i uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Nadrzędnym celem przygotowań do nowego roku szkolnego i niemałym wyzwaniem w związku z zagrożeniem COVID-19 jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkoły. Na bazie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowano w szkole wewnętrzny Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie zagrożenia COVID-19, określający sposób funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, z którym to regulaminem zapoznali się nauczyciele w czasie zebrania Rady Pedagogicznej, a wkrótce zostanie on przedstawiony uczniom.

Już 1 września uczniowie rozpoczną rok szkolny, ale w innej niż dotychczas formie - zamiast uroczystej akademii będą spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Na placu apelowym przewiduje się krótkie spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami. Niezmiennie jednak 1 września, na pierwszej lekcji wychowawczej, po raz kolejny, nawiążemy do tradycji Szkoły, przywołamy naszego Patrona – Bohaterów Westerplatte, wspominając siedem dni bohaterskiej obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

Po długiej przerwie wracamy do szkoły, do nauczania stacjonarnego, jednak w nieco innej rzeczywistości, wymagającej od nas wszystkich zachowywania obostrzeń sanitarnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Szkoła została wyposażona w dozowniki, płyny dezynfekujące do rąk oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Osobne pomieszczenie przeznaczono na izolatkę. W sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole dopuszcza się, zgodnie z procedurami, zastosowanie wariantu kształcenia mieszanego (hybrydowego) lub zdalnego.

(Beata Dąbrowska)