Tegoroczny Bal Studniówkowy odbył się 18 stycznia 2020 roku w Karnkowie. Uroczystość rozpoczął dyrektor Robert Kozuń, a dalszą część poprowadzili uczniowie Paulina Rzepka i Adam Turkiewicz. Głos zabrali także zaproszeni goście: starosta Marek Czerwiński oraz przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Misiewicz.

Tegoroczni maturzyści zatańczyli tradycyjnego poloneza, przygotowanego przez panią Annę Dębowską.

Po odtańczeniu poloneza organizatorzy zaprosili na pyszną kolację. Po posiłku przyszedł czas na wspólną zabawę i część artystyczną, na którą złożyły się zarówno poważne wiersze i piosenki, jak i śmieszne scenki z życia szkoły.

W studniówce uczestniczyli uczniowie klas o profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik informatyk. Nie zabrakło także wychowawców: Danieli Symonowicz, Małgorzaty Górskiej, Justyny Hoffman-Ciszak, Mieczysława Nurkowskiego

i Leszka Gila. Łącznie w zabawie udział wzięło około 150 osób.

            Należy tez podkreślić pomoc i zaangażowanie rodziców uczniów przy organizacji imprezy: p. A. Kubik, p. B. Jąkała, p. J. Kawończyk.

IMG 20191210 110303

XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” 2019 już za nami.

10 grudnia w auli CKZiU w Strzelinie, 9 najlepszych przedstawicieli szkół średnich naszego powiatu, wzięło udział w konkursie na Mistrza Ortografii i zmierzyło się z tekstem dotyczącym tegorocznej akcji Narodowego Czytania pod tytułem „Ósme Narodowe Czytanie”.

Uczniowie z ZSO w Strzelinie i Technikum w Strzelinie z wielkim zaangażowaniem pisali dyktando, zwracając uwagę na poprawność ortograficzną, ale również interpunkcyjną. Tekst okazał się ciekawy, ale sporo trudności sprawił zapis tytułów utworów oraz pisownia wielką literą takich nazw jak: Para Prezydencka, Kancelaria Prezydenta czy Prezydent RP.

IMG 20191210 090501

Najlepiej poradzili sobie z tekstem, dotyczącym akcji tegorocznego „Narodowego Czytania”, uczniowie, tacy jak:

I miejsce – Roksana Jagielska z CKZiU (Technikum) w Strzelinie

II miejsce – Julia Kuriata z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

III miejsce – Zofia Domańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

IMG 20191210 110906

IMG 20191210 111204

Gratulujemy i na koniec możemy także za Prezydentem uchylić rąbka tajemnicy – w przyszłym roku podczas 9. Narodowego Czytania będziemy czytali niezapomnianą „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

 

                                                                                                                                                                                                 Opracowała: K. Pukalska-Pukała

Ślubowanie połączone ze wspomnieniem 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej i 50.rocznicy nadania Technikum w Strzelinie  imienia Bohaterów Westerplatte.

DSC 0071

Piątek, 4 października 2019 roku, zapisał się w kalendarzu ważnych dla naszej Szkoły wydarzeń. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Ceremonia tegorocznego ślubowania wpisała się w miejskie obchody 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej a zarazem 50. rocznicy nadania Technikum w Strzelinie imienia - Bohaterów Westerplatte.

DSC 0084   DSC 0085

Piątkowe wydarzenie miało miejsce w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Ze względu na podwójny rocznik – o godzinie 9.00 ślubowali absolwenci gimnazjum, a o 11.00 - absolwenci szkoły podstawowej.  W Uroczystości wzięli udział: uczniowie klas pierwszych, ich rodzice, wychowawcy, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja Szkoły oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin - Pani Dorota Pawnuk, będąca zarazem współorganizatorem tej uroczystości, Starosta Powiatu Strzelińskiego – Pan Marek Czerwiński, członkowie Zarządu Powiatu Strzelińskiego, radni Rady Powiatu, Powiatowy Inspektor Oświaty – Pani Małgorzata Stachowiak, Przewodniczący RM – Pan Ireneusz Szałajko, radni Rady Miasta i Gminy Strzelin, przewodniczący Rady Rodziców – Pan Tomasz Misiewicz.

DSC 0093    DSC 0018 

Wybór daty uroczystości był nieprzypadkowy. 80 lat temu dobiegała końca kampania wrześniowa. Stąd też Święto Szkoły wpisało się w kontekst historyczny. Do wydarzeń siedmiu dni bohaterskiej obrony Wybrzeża i jej wpływu na pracę wychowawczą Szkoły noszącej imię Bohaterów Westerplatte nawiązał w swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły Robert Kozuń. Zaznaczył, że należy przypominać młodzieży o tym, czym było Westerplatte i Wojskowa Składnica Tranzytowa. Trzeba kultywować pamięć o wydarzeniach i bohaterach, co też czynimy od 50 lat, odkąd Obrońcy Westerplatte stali się oficjalnie, w trzydziestą rocznicę wybuchu II wojny światowej, czyli od roku 1969, Patronem naszej Szkoły. Urna z ziemią z Westerplatte  wmurowana w płytę na placu apelowym Szkoły, kwiaty i siedem zniczy płynących każdego roku 1 września, do niedawna spotkania z Obrońcami Westerplatte, lekcje historii na Westerplatte, pod Pocztą Gdańsk i w Muzeum II Wojny Światowej, przystąpienie do Klubu Szkół Westerplatte i udział w Sympozjach, Dni Patrona Szkoły to przywołane przez Dyrektora Szkoły Roberta Kozuń dowody pamięci o bohaterskich Obrońcach Ojczyzny. W trosce o patriotyczne wychowanie szkoła organizuje dla uczniów, przy wsparciu Starostwa Powiatowego i funduszy unijnych, wycieczki na Westerplatte. I za tę  pomoc  Pan Dyrektor podziękował pod koniec swojego wystąpienia.

O ważnej roli i symbolicznym wymiarze Westerplatte mówił Starosta Strzeliński Pan Marek Czerwiński, przywołując słowa Jana Pawła II wypowiedziane 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak na Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”. Starosta zaznaczył, że inwestycja w młodzież jest inwestycją dobrze ulokowaną. Widoczny jej  wymiar to wyposażenie pracowni, kursy kwalifikacyjne, wycieczki Gdańsk – Gdynia – Sopot, projekt „Szkoła Zawodowa. Bliżej Rynku Pracy”, stypendia za wyniki w nauce. Dzięki temu rozwijają się nasze gminy, nasz powiat i nasza Ojczyzna.

DSC 0020

Z kolei Burmistrz Pani Dorota Pawnuk podkreśliła, jak ważne zadanie stoi przed pierwszoklasistami – Patron mocno zobowiązuje, w szczególności jako wzór siły, determinacji i wytrwałości.

DSC 0022

Kulminacyjnym momentem  było uroczyste złożenie przez uczniów klas pierwszych przyrzeczeń na Sztandar Szkoły. Tekst ślubowania jest powtarzany już od pięćdziesięciu lat.

Wydarzenia z obrony Wybrzeża stanowiły również temat szkolnego Konkursu na prezentację multimedialną, którego Zwycięzców poznaliśmy w trakcie uroczystości:

I miejsce – Mikołaj Klimków i Karol Jagodziński z  I Tl

II miejsce – Karolina Mojka z  I Tbs,

III miejsce – Kornelia Kowalska z I Tl.

DSC 0025  DSC 0026

Obejrzeliśmy prezentację nagrodzoną pierwszym miejscem.

Miłym wydarzeniem dla dwudziestu pięciu uczniów było wręczenie im przez Starostę, Wicestarostę i Dyrektora Szkoły stypendiów za wyniki w nauce w ramach projektu „Szkolnictwo Zawodowe w Strzelinie. Bliżej Rynku Pracy”.

DSC 0032  DSC 0033  DSC 0039  DSC 0044

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji - długoletniego i zasłużonego nauczyciela naszej Szkoły Pana Jana Zawady oraz Wicedyrektora Pana Jacka Pluty, którzy opowiedzieli o tradycji Szkoły związanej z Patronem, o Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, a także o spotkaniach przed laty z Obrońcami Westerplatte – porucznikiem Leonem Pająki, kapitanem Zdzisławem Kręgielskim, czy majorem Ignacym Skowronem.

DSC 0106

Całości uroczystości dopełnił montaż słowno – muzyczny pt.: „Rok pokoju, rok wojny”, przygotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem nauczycieli historii: Pani Bernadetty Osolińskiej i Pani Barbary Przyszlak. Program wzbogacony o fragmenty filmów dokumentalnych pozwolił zobrazować i unaocznić wydarzenia z początku II wojny światowej. Poetycka refleksja i piosenki patriotyczne w wykonaniu naszych uczniów: Natalii, Adama, Szymona, Kingi zbudowały niepowtarzalny klimat tegorocznego wielkiego Święta Szkoły.

DSC 0109   DSC 0047  DSC 0112   DSC 0115   DSC 0129   DSC 0142

Beata Dąbrowska

DSC 0234          

Nowy rok szkolny, jak zwykle uczniowie i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, rozpoczęli uroczyście na placu apelowym. Pan dyrektor Robert Kozuń przywitał serdecznie przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego gości, pracowników oraz uczniów naszej szkoły, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych.

DSC 0237   DSC 0227

W tym roku, jak podkreślił pan dyrektor w swoim przemówieniu, utworzyliśmy 14 klas pierwszych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, a także technik mechanik łączona z technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz klasy Branżowej Szkoły 1 Stopnia czyli: mechanik pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Podczas apelu wiele miłych słów kierowano do uczniów klas maturalnych, życząc im owocnego, ostatniego roku w naszej szkole i powodzenia na egzaminie maturalnym. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów na pomniku upamiętniającym 7 dni obrony Westerplatte z okazji, kolejnej w tym roku, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

DSC 0248

Następnie wszyscy mogli przypomnieć sobie historię tych wydarzeń dzięki pani Karolinie Pukalskiej - Pukała, która przeczytała kilka słów na temat bohaterskiej obrony Westerplatte.

Na koniec pani wicedyrektor Elżbieta Zielińska uroczyście przedstawiła klasom pierwszym ich wychowawców i wszystkich zaprosiła na pierwsze w tym roku szkolnym lekcje wychowawcze.