Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

DSC 0234          

Nowy rok szkolny, jak zwykle uczniowie i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, rozpoczęli uroczyście na placu apelowym. Pan dyrektor Robert Kozuń przywitał serdecznie przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego gości, pracowników oraz uczniów naszej szkoły, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych.

DSC 0237   DSC 0227

W tym roku, jak podkreślił pan dyrektor w swoim przemówieniu, utworzyliśmy 14 klas pierwszych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, a także technik mechanik łączona z technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz klasy Branżowej Szkoły 1 Stopnia czyli: mechanik pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Podczas apelu wiele miłych słów kierowano do uczniów klas maturalnych, życząc im owocnego, ostatniego roku w naszej szkole i powodzenia na egzaminie maturalnym. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów na pomniku upamiętniającym 7 dni obrony Westerplatte z okazji, kolejnej w tym roku, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

DSC 0248

Następnie wszyscy mogli przypomnieć sobie historię tych wydarzeń dzięki pani Karolinie Pukalskiej - Pukała, która przeczytała kilka słów na temat bohaterskiej obrony Westerplatte.

Na koniec pani wicedyrektor Elżbieta Zielińska uroczyście przedstawiła klasom pierwszym ich wychowawców i wszystkich zaprosiła na pierwsze w tym roku szkolnym lekcje wychowawcze.

Na przełomie sierpnia/września nasza Szkoła uczestniczyła w Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku.

W dniach od 29 sierpnia do 1 września oficjalna delegacja Technikum w Strzelinie wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku. Klub zrzesza szkoły, którym patronują bohaterscy Obrońcy Westerplatte. Organizatorem tegorocznego wydarzenia był Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

Sympozjum to cztery dni wypełnione zwiedzaniem i refleksją. Zwiedziliśmy m. in. Port Gdański, Stare Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, Wydział Usług Żeglugowych Gdańsk, holowniki portowe.

DSC 2475   DSC 2487  DSC 2897

Niemałą atrakcją okazał się rejs statkiem z Gdańska do Sopotu i spacer linią brzegową z Sopotu do Gdańska – Brzeźnia.

DSC 2893  DSC 2950  DSC 2966

Z zainteresowaniem, w Muzeum II Wojny Światowej, wysłuchaliśmy wykładu na temat niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma" i wojny kryptologicznej.

DSC 2797

Podniosłym akcentem Sympozjum 30 sierpnia był przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych spod Katowni do Bazyliki Mariackiej i udział w Mszy św., a po niej w Ślubowaniu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.

DSC 2529  DSC 2554  DSC 2578

DSC 2710  DSC 2733

Jednak najwięcej emocji dostarczyło nam kluczowe wydarzenie Sympozjum. 1 września 2019 roku o godzinie 4.45 wraz z delegacjami zrzeszonych w Klubie Szkół Westerplatte oraz z przedstawicielami władz, z Premierem RP - Panem Mateuszem Morawieckim  stanęliśmy tam, na Westerplatte, przy Pomniku Obrońców Wybrzeża, by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

DSC 2999  DSC 2981  DSC 3019

Był to czas refleksji nad historią i pamięcią. Refleksji w szczególnym miejscu – na Westerplatte – symbolu wybuchu II wojny światowej, symbolu ofiary i bohaterskiej obrony Polaków. Miejscu, będącym dla kolejnych pokoleń wezwaniem do pokoju i  przestrogą – „nigdy więcej wojny".

 DSC 3112  DSC 3123

XXXVI Sympozjum już się zakończyło. Pozostał jednak w naszych sercach niepowtarzalny, podniosły i uroczysty, klimat tej szczególnej lekcji patriotyzmu. Pozostała wspólna fotografia i... nadzieja kolejnego spotkania.

DSC 2864

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Beata Dąbrowska

 

DSC 0196

 

W dniu 09.02.2019 uczniowie Technikum przy CKZiU w Strzelinie w zawodach: technik logistyk- 5 uczniów, technik informatyk-5 uczniów i technik ekonomista-3 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami do Włoch, do Bolonii realizować miesięczne praktyki zawodowe.

DSC 0202

Natomiast w dniu 17.02.2019 uczniowie Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych-7 uczniów, technik logistyk -7 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami na praktykę do Niemiec, do Lipska.

DSC 0207     DSC 0217

               Praktyki w Bolonii i w Lipsku odbywały się w zakładach pracy blisko zintegrowanych z wybraną branżą oraz w firmach , gdzie możliwa była realizacja podstawy programowej związanej z zawodem.

               Udział w stażu zagranicznym umożliwił nabycie kompetencji twardych i miękkich w zakresie wyżej wymienionych zawodów. Kluczowe były umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. zdobycie

i udoskonalenie umiejętności zawodowych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej przez praktykantów, pogłębienie znajomości języka obcego i swobodne komunikowanie się nie tylko w środowisku pracy, ale także w sytuacjach życia codziennego. Istotna było nabycie także umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów powstałych podczas pracy lub w sytuacjach nagłych.

Opiekunowie , którzy przebywali razem z uczniami okazali się bardzo pomocni, zwłaszcza na początku pobytu. W pierwszy dzień praktyk z zaangażowaniem oprowadzali praktykantów po zakładach pracy, wskazywali możliwości dojazdu i w razie problemów służyli pomocą.

DSC 0210

               W Bolonii naszymi uczniami opiekowali się na zmianę: Iwona Zarzyczańska, Waldemar Oleszczuk, Ewelina Górnicka i Justyna Barzak. Natomiast w Lipsku: Katarzyna Świerzewicz, Henryka Bilska-Mroczka, Leszek Gil, Anna Dębicka i Małgorzata Zielińska.

Miesięczne praktyki zawodowe były realizowane dzięki projektowi POWER(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) opartemu na zasadach programu Erasmus+. Dzięki środkom przyznanym w ramach programu realizacja praktyk dla naszych uczniów była bezpłatna.

               W trakcie pobytu uczniowie nabywali nie tylko umiejętności praktyczne , ale także realizowali bogaty program kulturalno- językowy. Oprócz tego nabywali dodatkowe kompetencje językowe i społeczne. Zapoznali się z kulturą , tradycją i obyczajami Niemiec i Włoch.

DSC 0206   

W Bolonii w ramach przeprowadzonej gry miejskiej zwiedzili m.in. Bazylikę S.Petronio, Fontannę Neptuna. Oprócz tego także zachwycali się Florencją i Wenecją . To wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody i zabytków.

W Lipsku praktykanci mieli okazję m.in. uczestniczyć w przepięknym koncercie organowym w Gewandhaus , zobaczyć monumentalny Pomnik Bitwy Narodów i odwiedzić Międzynarodowe Targi w Lipsku. W ostatnim dniu pobytu zwiedzali fabrykę BMW.

Pogoda także sprzyjała zwiedzaniu.

               Dla wielu uczniów interesująca, a zarazem intrygująca była różnorodność kulturowa i językowa. Na pewno będzie to miało wpływ na większą tolerancję i otworzy w przyszłości horyzonty na inne narodowości i ich tradycje.

DSC 0211

Nasi praktykanci spędzali czas aktywnie i konstruktywnie. Mieli możliwość lepszego poznania i zintegrowania się we własnym gronie. Nauczyli się także współpracy w grupie, właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Na pewno będą to przydatne umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.

               Uczniowie mieli także okazję przekonać się jak radzą sobie z dala od domów rodzinnych. Wspólne gotowanie, wieczorne rozmowy , udział w dodatkowych atrakcjach przyczyniły się do jeszcze lepszej integracji.

04 kwietnia 2019 w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zawodowe w Bolonii i Lipsku. Uczniowie na spotkaniu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami , doświadczeniami związanymi z pobytem zagranicą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z uczestnictwem opiekunów praktyk i dyrekcją szkoły. Zaproszona została również prasa lokalna. Na pewno dla naszych praktykantów były to niezapomniane doświadczenia, chwile , które będą długo wspominać.

Kolejny wyjazd na praktykę do Niemiec i Włoch już za rok.

Henryka Bilska-Mroczka

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Dni Patrona. W tym roku było inaczej, gdyż 3 listopada 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 70- lecia Szkoły. W związku z tym 27 października 2017 roku, z tej okazji został zorganizowany uroczysty apel. Uczniowie z klasy I Tbi przygotowali montaż słowno- muzyczny, poświęcony Bohaterom Westerplatte.

Były wiersze, piosenki patriotyczne, prezentacje o bohaterskiej obronie Westerplatte, a na koniec quiz z pytaniami dotyczący tego historycznego wydarzenia.

Każdy uczeń, który udzielił prawidłowej odpowiedzi otrzymał ocenę bardzo dobrą z historii. Na zakończenie uroczystości uczniowie mogli obejrzeć wystawę najstarszych i obecnych kronik szkoły.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.

Jan Paweł II

J.HC