Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rok szkolny 2020/2021 powoli przechodzi do historii. W piątek, 25 czerwca, na placu apelowym o godzinie 9.00 zgromadzili się uczniowie, wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na czele z Wicestarostą Powiatu Strzelińskiego - Panem Markiem Mierzwińskim, by zakończyć zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Wydarzenie miało uroczystą oprawę – po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniu Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnych powitaniach, wysłuchaliśmy przemówienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Pana Roberta Kozunia. W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, jak wielu wymaganiom w bieżącym roku szkolnym musieli sprostać nauczyciele, uczniowie, rodzice. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość było nie lada wyzwaniem, wymagającym nie tylko właściwych warunków technicznych, ale i odpowiedniej organizacji pracy i dostosowania metod nauczania. Dyrektor podziękował nauczycielom i wicedyrektorom za wysiłek i ciężką pracę w czasie trwającego kilka miesięcy zdalnego nauczania.

Ponadto okres kształcenia na odległość pokazał dobitnie, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie, na co zwrócił uwagę Minister Edukacji i Nauki w Liście na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wystosowanym do nauczycieli i pracowników oświaty 24 czerwca, w przeddzień zakończenia zajęć.

To drugie w bieżącym roku zakończenie zajęć. 30 kwietnia uczniowie klas maturalnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, ale to nie koniec ich spotkań ze szkołą. W maju przystąpili do egzaminu maturalnego a na przełomie czerwca i lipca zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Następnie Wicestarosta, Pan Marek Mierzwiński, w imieniu Starosty Strzelińskiego, podziękował nauczycielom za całoroczny trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży, życząc wszystkim zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego CKZiU w Strzelinie, składając wiązanki kwiatów na ręce Dyrekcji i władz Powiatu, wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom za mijający rok szkolny.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie uczniom Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, nagród, dyplomów i świadectw z wyróżnieniem. Przypomnijmy, promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń ze średnią ocen równą lub powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

Przed uczniami wakacje, okazja do odpoczynku od szkolnych obowiązków. O rozwagę i bezpieczeństwo w tym czasie apelował Dyrektor Szkoły, jednocześnie wyrażając nadzieję spotkania się w szkole 1 września po dwumiesięcznej przerwie.

                                                                                                                                                                        Beata Dąbrowska

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-na-zakonczenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-roku-szkolnym-20202021

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo