Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

„Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc…”

Słowa pieśni patriotycznej „ Niepodległa” autorstwa Janusza Szczepkowskiego doskonale wpisują się w plan akademii szkolnej, która miała miejsce w dniu 10.11.2021 oraz 18.11.2021r. Nasza szkoła im. Bohaterów Westerplatte postanowiła uczcić już 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów ; zaboru pruskiego, rosyjskiego i austriackiego.

Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem p. Barbary Przyszlak i p. Bernadetty Osolińskiej przygotowała montaż słowno- muzyczny przedstawiający losy naszego kraju od utraty niepodległości do jej odzyskania a także późniejsze dzieje państwa do 1989r. Podkreślając przy tym jak ważne jest pielęgnowanie tożsamości narodowej dla przetrwania ojczyzny. Uczniowie wcielili się w rolę dziadków i wnucząt, które wspominały i opowiadały o najważniejszych wydarzeniach z historii naszego kraju po utracie niepodległości. Narracja wzbogacona była przepięknym wykonaniem utworów patriotycznych takich jak : „ Pierwsza Brygada”, „ Już mi raz zabrali Wilno”, „Ojczyzna”, „Miasto”, „Biały krzyż”, „Mury” jak i wspomniana już „ Niepodległa”. Wspaniałe wykonanie utworów przez Wiktorię Łatecką (kl.1ti) i Natalię Florczak (kl.4te) wzbudziło ogromne wzruszenie. Niezapomniane chwile przeżyliśmy słuchając pieśni „Już mi raz zabrali Wilno” wykonanej przez Rafała Skorupskiego ( kl.3tps) i Igora Budasza (kl.1tl2). Natomiast wykonanie „ Murów” przez Szymona Hrycaka (kl.3bs) jak i wszystkich występujących wzbudziło zachwyt publiczności, która domagała się bisów. Warto zaznaczyć, że wszystkie utwory wykonane były przy doskonałym akompaniamencie Kacpra Kobierskiego .Wśród występujących mieliśmy prawdziwych żołnierzy ze Związku Strzeleckiego „ Strzelec” : szeregowego Rafała Skorupskiego, Igora Budasza jak i Wojsk Obrony Terytorialnej: szeregowego Marcina Walaska (kl.4tl), Krystiana Popadowskiego (kl.4tsr) , Dawida Onyszkiewicza(kl.4tsr), co dodatkowo dodało niezapomnianego charakteru uroczystości. W apelu uczestniczyła dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas. Niesamowita atmosfera udziela się wszystkim, powodując włączenie się w śpiewanie utworów patriotycznych. Szczególne znaczenie miało wspólne odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego o godzinie 11.11 w ramach akcji „Szkoła do hymnu”2021. I tak w patriotycznych nastrojach uczciliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości Polski w naszej szkole –„… Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc…”

Tak wspaniałe widowisko zostało jeszcze raz powtórzone w dniu 18.11. 2021 r. o godzinie 16. Wśród zaproszonych gości byli obecni: dyrekcja szkoły, władze miasta i powiatu a także rodzice z Rady Rodziców i uczniów występujących. Zgromadzonych nauczycieli, rodziców oraz samorządowców przywitał Robert Kozuń- Dyrektor CKZiU w Strzelinie. Władze Powiatu reprezentowali: Marek Mierzwiński-Wicestarosta Strzeliński, Artur Gulczyński- Członek Zarządu Powiatu w Strzelinie oraz Małgorzata Stachowiak-Inspektor Oświaty, a także władze miasta : Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Pani Dorota Pawnuk oraz wiceburmistrz Pan Kazimierz Nahajło.

Bernadetta Osolińska

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo