Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

„Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy – edycja II”

W 2021 r. w CKZiU w Strzelinie zakończyła się realizacja projektu Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy – edycja II”. Projekt finansowany był ze środków finansowych UE i Powiatu Strzelińskiego. Wartość projektu to1003184,00 zł. Projekt realizowany był w latach 2019 - 2021

Celem projektu było umożliwienie uczniom Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia jeszcze w okresie nauki szkolnej uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na rynku pracy. Przyszli absolwenci szkoły oprócz świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości, dyplomów technika ukończą szkołę z dodatkowymi kwalifikacjami.

Projekt głównie obejmował kursy dla uczniów nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Kursy i staże zostały dostosowane do kierunków kształcenia oraz potrzeb rynku pracy.

Uczniowie uczestniczyli w następujących działaniach:

- kurs prawa jazdy kategorii B,

- kurs operatora koparko-ładowarki,

- kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli,

- kurs obsługi programu AutoCad,

- stypendia stażowe,

- miesięczne staże zawodowe płatne dla uczniów,

- wycieczka zawodoznawcza do Gdańska.

W projekcie uczestniczyło 218 uczniów.

Wszystkie koszty kursów zostały sfinansowane ze środków finansowych projektu.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych szkoła wzbogaciła się o:

- pracownię komputerową do nauki zawodu technik informatyk.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo