Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

DSC 0196

 

W dniu 09.02.2019 uczniowie Technikum przy CKZiU w Strzelinie w zawodach: technik logistyk- 5 uczniów, technik informatyk-5 uczniów i technik ekonomista-3 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami do Włoch, do Bolonii realizować miesięczne praktyki zawodowe.

DSC 0202

Natomiast w dniu 17.02.2019 uczniowie Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych-7 uczniów, technik logistyk -7 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami na praktykę do Niemiec, do Lipska.

DSC 0207     DSC 0217

               Praktyki w Bolonii i w Lipsku odbywały się w zakładach pracy blisko zintegrowanych z wybraną branżą oraz w firmach , gdzie możliwa była realizacja podstawy programowej związanej z zawodem.

               Udział w stażu zagranicznym umożliwił nabycie kompetencji twardych i miękkich w zakresie wyżej wymienionych zawodów. Kluczowe były umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. zdobycie

i udoskonalenie umiejętności zawodowych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej przez praktykantów, pogłębienie znajomości języka obcego i swobodne komunikowanie się nie tylko w środowisku pracy, ale także w sytuacjach życia codziennego. Istotna było nabycie także umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów powstałych podczas pracy lub w sytuacjach nagłych.

Opiekunowie , którzy przebywali razem z uczniami okazali się bardzo pomocni, zwłaszcza na początku pobytu. W pierwszy dzień praktyk z zaangażowaniem oprowadzali praktykantów po zakładach pracy, wskazywali możliwości dojazdu i w razie problemów służyli pomocą.

DSC 0210

               W Bolonii naszymi uczniami opiekowali się na zmianę: Iwona Zarzyczańska, Waldemar Oleszczuk, Ewelina Górnicka i Justyna Barzak. Natomiast w Lipsku: Katarzyna Świerzewicz, Henryka Bilska-Mroczka, Leszek Gil, Anna Dębicka i Małgorzata Zielińska.

Miesięczne praktyki zawodowe były realizowane dzięki projektowi POWER(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) opartemu na zasadach programu Erasmus+. Dzięki środkom przyznanym w ramach programu realizacja praktyk dla naszych uczniów była bezpłatna.

               W trakcie pobytu uczniowie nabywali nie tylko umiejętności praktyczne , ale także realizowali bogaty program kulturalno- językowy. Oprócz tego nabywali dodatkowe kompetencje językowe i społeczne. Zapoznali się z kulturą , tradycją i obyczajami Niemiec i Włoch.

DSC 0206   

W Bolonii w ramach przeprowadzonej gry miejskiej zwiedzili m.in. Bazylikę S.Petronio, Fontannę Neptuna. Oprócz tego także zachwycali się Florencją i Wenecją . To wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody i zabytków.

W Lipsku praktykanci mieli okazję m.in. uczestniczyć w przepięknym koncercie organowym w Gewandhaus , zobaczyć monumentalny Pomnik Bitwy Narodów i odwiedzić Międzynarodowe Targi w Lipsku. W ostatnim dniu pobytu zwiedzali fabrykę BMW.

Pogoda także sprzyjała zwiedzaniu.

               Dla wielu uczniów interesująca, a zarazem intrygująca była różnorodność kulturowa i językowa. Na pewno będzie to miało wpływ na większą tolerancję i otworzy w przyszłości horyzonty na inne narodowości i ich tradycje.

DSC 0211

Nasi praktykanci spędzali czas aktywnie i konstruktywnie. Mieli możliwość lepszego poznania i zintegrowania się we własnym gronie. Nauczyli się także współpracy w grupie, właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Na pewno będą to przydatne umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.

               Uczniowie mieli także okazję przekonać się jak radzą sobie z dala od domów rodzinnych. Wspólne gotowanie, wieczorne rozmowy , udział w dodatkowych atrakcjach przyczyniły się do jeszcze lepszej integracji.

04 kwietnia 2019 w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zawodowe w Bolonii i Lipsku. Uczniowie na spotkaniu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami , doświadczeniami związanymi z pobytem zagranicą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z uczestnictwem opiekunów praktyk i dyrekcją szkoły. Zaproszona została również prasa lokalna. Na pewno dla naszych praktykantów były to niezapomniane doświadczenia, chwile , które będą długo wspominać.

Kolejny wyjazd na praktykę do Niemiec i Włoch już za rok.

Henryka Bilska-Mroczka

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Dni Patrona. W tym roku było inaczej, gdyż 3 listopada 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 70- lecia Szkoły. W związku z tym 27 października 2017 roku, z tej okazji został zorganizowany uroczysty apel. Uczniowie z klasy I Tbi przygotowali montaż słowno- muzyczny, poświęcony Bohaterom Westerplatte.

Były wiersze, piosenki patriotyczne, prezentacje o bohaterskiej obronie Westerplatte, a na koniec quiz z pytaniami dotyczący tego historycznego wydarzenia.

Każdy uczeń, który udzielił prawidłowej odpowiedzi otrzymał ocenę bardzo dobrą z historii. Na zakończenie uroczystości uczniowie mogli obejrzeć wystawę najstarszych i obecnych kronik szkoły.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.

Jan Paweł II

J.HC

JTP 1

Już po raz drugi uczniowie CKZiU w Strzelinie mogli uczestniczyć w II Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych 11 września 2018r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie. Na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelinie zgromadziło się wielu pracodawców, którzy prezentowali swoje oferty pracy. Były też agencje pośrednictwa pracy zachęcające uczniów do pracy tymczasowej np. w weekendy.

JTP 3

Tym razem w targach uczestniczyli uczniowie klasy III technikum ekonomicznego i klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Oprócz zapoznania się z ofertami pracodawców, uczniowie mogli wziąć udział w quizie o bezrobociu, sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe oraz skosztować pysznych lodów serwowanych przez pracowników firmy „Zimny Drań” ze Strzelina.

JTP 4

3 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość miała szczególny charakter, gdyż pan wicestarosta Aleksander Ziółkowski przekazał panu Robertowi Kozuniowi nominację na Dyrektora CKZiU w Strzelinie, po wygranym konkursie. Pan Robert Kozuń będzie pełnił funkcję dyrektora naszej szkoły już po raz trzeci.

Dyrektor podziękował za otrzymanie nominacji i przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Głos zabrał również przewo-dniczący Rady Rodziców Tomasz Misiewicz, który życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego, pełnego miłych chwil spędzonych w murach szkolnych.

Jak, co roku nawiązano do tematu wybuchu drugiej wojny światowej. Pan Jan Skorupski przypomniał historię obrony Westerplatte, następnie przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty na pamiątkowej płycie.

Na zakończenie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na pierwsze lekcje wychowawcze w tym roku szkolnym.

 

J.HC