Na przełomie sierpnia/września nasza Szkoła uczestniczyła w Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku.

W dniach od 29 sierpnia do 1 września oficjalna delegacja Technikum w Strzelinie wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku. Klub zrzesza szkoły, którym patronują bohaterscy Obrońcy Westerplatte. Organizatorem tegorocznego wydarzenia był Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

Sympozjum to cztery dni wypełnione zwiedzaniem i refleksją. Zwiedziliśmy m. in. Port Gdański, Stare Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, Wydział Usług Żeglugowych Gdańsk, holowniki portowe.

DSC 2475   DSC 2487  DSC 2897

Niemałą atrakcją okazał się rejs statkiem z Gdańska do Sopotu i spacer linią brzegową z Sopotu do Gdańska – Brzeźnia.

DSC 2893  DSC 2950  DSC 2966

Z zainteresowaniem, w Muzeum II Wojny Światowej, wysłuchaliśmy wykładu na temat niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma" i wojny kryptologicznej.

DSC 2797

Podniosłym akcentem Sympozjum 30 sierpnia był przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych spod Katowni do Bazyliki Mariackiej i udział w Mszy św., a po niej w Ślubowaniu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.

DSC 2529  DSC 2554  DSC 2578

DSC 2710  DSC 2733

Jednak najwięcej emocji dostarczyło nam kluczowe wydarzenie Sympozjum. 1 września 2019 roku o godzinie 4.45 wraz z delegacjami zrzeszonych w Klubie Szkół Westerplatte oraz z przedstawicielami władz, z Premierem RP - Panem Mateuszem Morawieckim  stanęliśmy tam, na Westerplatte, przy Pomniku Obrońców Wybrzeża, by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

DSC 2999  DSC 2981  DSC 3019

Był to czas refleksji nad historią i pamięcią. Refleksji w szczególnym miejscu – na Westerplatte – symbolu wybuchu II wojny światowej, symbolu ofiary i bohaterskiej obrony Polaków. Miejscu, będącym dla kolejnych pokoleń wezwaniem do pokoju i  przestrogą – „nigdy więcej wojny".

 DSC 3112  DSC 3123

XXXVI Sympozjum już się zakończyło. Pozostał jednak w naszych sercach niepowtarzalny, podniosły i uroczysty, klimat tej szczególnej lekcji patriotyzmu. Pozostała wspólna fotografia i... nadzieja kolejnego spotkania.

DSC 2864

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Beata Dąbrowska

 

DSC 0196

 

W dniu 09.02.2019 uczniowie Technikum przy CKZiU w Strzelinie w zawodach: technik logistyk- 5 uczniów, technik informatyk-5 uczniów i technik ekonomista-3 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami do Włoch, do Bolonii realizować miesięczne praktyki zawodowe.

DSC 0202

Natomiast w dniu 17.02.2019 uczniowie Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych-7 uczniów, technik logistyk -7 uczniów, wyjechało wraz z opiekunami na praktykę do Niemiec, do Lipska.

DSC 0207     DSC 0217

               Praktyki w Bolonii i w Lipsku odbywały się w zakładach pracy blisko zintegrowanych z wybraną branżą oraz w firmach , gdzie możliwa była realizacja podstawy programowej związanej z zawodem.

               Udział w stażu zagranicznym umożliwił nabycie kompetencji twardych i miękkich w zakresie wyżej wymienionych zawodów. Kluczowe były umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. zdobycie

i udoskonalenie umiejętności zawodowych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej przez praktykantów, pogłębienie znajomości języka obcego i swobodne komunikowanie się nie tylko w środowisku pracy, ale także w sytuacjach życia codziennego. Istotna było nabycie także umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów powstałych podczas pracy lub w sytuacjach nagłych.

Opiekunowie , którzy przebywali razem z uczniami okazali się bardzo pomocni, zwłaszcza na początku pobytu. W pierwszy dzień praktyk z zaangażowaniem oprowadzali praktykantów po zakładach pracy, wskazywali możliwości dojazdu i w razie problemów służyli pomocą.

DSC 0210

               W Bolonii naszymi uczniami opiekowali się na zmianę: Iwona Zarzyczańska, Waldemar Oleszczuk, Ewelina Górnicka i Justyna Barzak. Natomiast w Lipsku: Katarzyna Świerzewicz, Henryka Bilska-Mroczka, Leszek Gil, Anna Dębicka i Małgorzata Zielińska.

Miesięczne praktyki zawodowe były realizowane dzięki projektowi POWER(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) opartemu na zasadach programu Erasmus+. Dzięki środkom przyznanym w ramach programu realizacja praktyk dla naszych uczniów była bezpłatna.

               W trakcie pobytu uczniowie nabywali nie tylko umiejętności praktyczne , ale także realizowali bogaty program kulturalno- językowy. Oprócz tego nabywali dodatkowe kompetencje językowe i społeczne. Zapoznali się z kulturą , tradycją i obyczajami Niemiec i Włoch.

DSC 0206   

W Bolonii w ramach przeprowadzonej gry miejskiej zwiedzili m.in. Bazylikę S.Petronio, Fontannę Neptuna. Oprócz tego także zachwycali się Florencją i Wenecją . To wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody i zabytków.

W Lipsku praktykanci mieli okazję m.in. uczestniczyć w przepięknym koncercie organowym w Gewandhaus , zobaczyć monumentalny Pomnik Bitwy Narodów i odwiedzić Międzynarodowe Targi w Lipsku. W ostatnim dniu pobytu zwiedzali fabrykę BMW.

Pogoda także sprzyjała zwiedzaniu.

               Dla wielu uczniów interesująca, a zarazem intrygująca była różnorodność kulturowa i językowa. Na pewno będzie to miało wpływ na większą tolerancję i otworzy w przyszłości horyzonty na inne narodowości i ich tradycje.

DSC 0211

Nasi praktykanci spędzali czas aktywnie i konstruktywnie. Mieli możliwość lepszego poznania i zintegrowania się we własnym gronie. Nauczyli się także współpracy w grupie, właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Na pewno będą to przydatne umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.

               Uczniowie mieli także okazję przekonać się jak radzą sobie z dala od domów rodzinnych. Wspólne gotowanie, wieczorne rozmowy , udział w dodatkowych atrakcjach przyczyniły się do jeszcze lepszej integracji.

04 kwietnia 2019 w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zawodowe w Bolonii i Lipsku. Uczniowie na spotkaniu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami , doświadczeniami związanymi z pobytem zagranicą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z uczestnictwem opiekunów praktyk i dyrekcją szkoły. Zaproszona została również prasa lokalna. Na pewno dla naszych praktykantów były to niezapomniane doświadczenia, chwile , które będą długo wspominać.

Kolejny wyjazd na praktykę do Niemiec i Włoch już za rok.

Henryka Bilska-Mroczka

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Dni Patrona. W tym roku było inaczej, gdyż 3 listopada 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 70- lecia Szkoły. W związku z tym 27 października 2017 roku, z tej okazji został zorganizowany uroczysty apel. Uczniowie z klasy I Tbi przygotowali montaż słowno- muzyczny, poświęcony Bohaterom Westerplatte.

Były wiersze, piosenki patriotyczne, prezentacje o bohaterskiej obronie Westerplatte, a na koniec quiz z pytaniami dotyczący tego historycznego wydarzenia.

Każdy uczeń, który udzielił prawidłowej odpowiedzi otrzymał ocenę bardzo dobrą z historii. Na zakończenie uroczystości uczniowie mogli obejrzeć wystawę najstarszych i obecnych kronik szkoły.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.

Jan Paweł II

J.HC

JTP 1

Już po raz drugi uczniowie CKZiU w Strzelinie mogli uczestniczyć w II Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych 11 września 2018r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie. Na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelinie zgromadziło się wielu pracodawców, którzy prezentowali swoje oferty pracy. Były też agencje pośrednictwa pracy zachęcające uczniów do pracy tymczasowej np. w weekendy.

JTP 3

Tym razem w targach uczestniczyli uczniowie klasy III technikum ekonomicznego i klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Oprócz zapoznania się z ofertami pracodawców, uczniowie mogli wziąć udział w quizie o bezrobociu, sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe oraz skosztować pysznych lodów serwowanych przez pracowników firmy „Zimny Drań” ze Strzelina.

JTP 4