Lp.

Rodzaj wywiadówki/tematyka

Uczestnicy wywiadówki

 

Termin wywiadówki

 

1.

Zebranie z rodzicami uczniów

wszystkich klas.

Tematyka:

1.Wybóry Rady Rodziców.

Rodzice uczniów wszystkich klas.

 Dyrekcja szkoły.

17 września 2015 r.

2.

Zebranie z rodzicami uczniów  wszystkich klas:

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.

1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas,

wychowawcy klas. Nauczyciele.

Pedagog szkolny.

Dyrekcja szkoły.

02 grudnia  2015 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.

2.Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas.

Wychowawcy klas.

Pedagodzy szkolni.

13 stycznia 2016 r.

4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich

Klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .
  3. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej  uczniów wszystkich klas.

Rodzice uczniów  klas.  Wychowawcy klas. nauczyciele.

Dyrekcja szkoły.

Pedagog szkolny.

12  kwietnia  2016 r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej  uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły.

Wychowawcy.

Pedagog szkolny.

06 czerwca 2016 r.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo