Lp.

 

Rodzaj wywiadówki/tematyka

 

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagodzy.

06 września 2016r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

   Wybór Rady Rodziców.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Dyrekcja szkoły

22 września 2016 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.
  2. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Dyrekcja szkoły

08 grudzień 2016r.

4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.
  2. Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Wychowawcy klas

Pedagodzy szkolni

12 styczeń 2017r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

11 kwietnia   2017 r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej   uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

05 czerwca 2017 r.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo