Lp.

 

Rodzaj wywiadówki/tematyka

 

Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1. Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagodzy.

07 września 2017r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

   1. Wybór Rady Rodziców.

  2. Zapoznanie z prawe wewnątrzszkolnym

Rodzice uczniów wszystkich klas

Dyrekcja szkoły

20 września 2017 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych.

Tematyka:

Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów klas czwartych

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

październik 2017 r.
4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

  1. Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.
  2. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Dyrekcja szkoły

05 grudzień 2017r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Propozycje ocen klasyfikacji śródrocznej klas nie maturalnych.
  2. Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas

Wychowawcy klas

Pedagodzy szkolni

11 styczeń 2018r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas nie maturalnych.
  2. Z rodzicami uczniów klas maturalnych Indywidualne konsultacje .

Rodzice uczniów klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

09 kwietnia 2018 r.

7.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej   uczniów wszystkich klas.

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

04 czerwca 2018 r.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo