Lp. Rodzaj wywiadówki/tematyka Uczestnicy wywiadówki Termin wywiadówki
1.

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

  1. Zapoznanie rodziców z organizacja pracy w szkole.
  2. Zapoznanie rodziców z prawem wewnątrzszkolnym.
Rodzice uczniów klas pierwszych, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni. 06 września 2022r.
2.

Zebranie z rodzicami uczniów

wszystkich klas.

Tematyka:

1.Wybóry Rady Rodziców.

2.Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły.

13 września 2022 r.

3.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące postępów edukacyjnych uczniów.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas.

25 październik 2022r.
4.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas:

Tematyka:

1.Indywidualne konsultacje rodziców dot. postępów edukacyjnych i frekwencji uczniów.

1. Propozycja ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów klas, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrekcja szkoły.

07 grudzień 2022r.

5.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

1. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

2.Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów wszystkich klas,

wychowawcy klas,

pedagodzy szkolni.

17 styczeń 2023r.

6.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich         klas w sprawie postępów edukacyjnych uczniów

Rodzice uczniów   klas, wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrekcja szkoły,

pedagodzy szkolni.

02 marzec 2023r.
7.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Tematyka:

  1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych w sprawie postępów edukacyjnych uczniów
  2. Propozycja ocen klasyfikacji rocznej uczniów klas maturalnych.

Rodzice uczniów   klas, wychowawcy klas, nauczyciele,

dyrekcja szkoły,

pedagodzy szkolni.

05 kwietnia 2023 r.

8.

Zebranie z rodzicami uczniów klas nie maturalnych.

Tematyka;

  1. Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje ocen klasyfikacji rocznej uczniów wszystkich klas.
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy szkolni.

05 czerwca 2023 r.