Klasa                                                 Wychowawca klasy

 

                                          T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                 -   mgr Iwona Zarzyczańska
2 tb technik budownictwa                                 -   mgr Jan Skorupski
3 tb technik budownictwa                                 -   mgr Anna Dębowska
4 tb technik budownictwa                                 -   dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

 

1 te technik ekonomista                                   -   mgr Iwona Zarzyczańska
2 te technik ekonomista                                   -   mgr Bernadetta Osolińska
3 te technik ekonomista                                   -   mgr Agnieszka Świrska
4 te1 technik ekonomista (1)                            -   mgr Dorota Maciąg
4 te2 technik ekonomista (2)                            -   mgr Małgorzata Górska

 

1 ti technik informatyk                                      -   mgr Janina Nurkowska
2 ti technik informatyk                                      -   mgr Karolina Pukalska - Pukała
3 ti technik informatyk                                      -   mgr Anna Dębowska
4 ti1 technik informatyk (1)                               -   mgr Justyna Barzak
4 ti2 technik informatyk (2)                               -   mgr Justyna Barzak

 

1 tl technik logistyk                                           -   mgr Elżbieta Klimaszewska
2 tl technik logistyk                                           -   mgr Małgorzata Ziółkowska
3 tl technik logistyk                                           -   mgr Joanna Lubecka

 

1 tps technik pojazdów samochodowych         -   mgr Katarzyna Świerzewicz
2 tps technik pojazdów samochodowych         -   mgr Paulina Pluta - Malec
3 tps technik pojazdów samochodowych         -   mgr Bożena Kaczmarczyk
4 tps technik pojazdów samochodowych         -   mgr Jarosław Wandycz

 

         

              Z A S A D N I C Z A    S Z K O Ł A    Z A W O D O W A

 

1 mps mechanik pojazdów samochodowych   -   mgr Grzegorz Bocheński
2 mps mechanik pojazdów samochodowych   -   mgr Waldemar Oleszczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych   -   mgr Marek Pawluczuk

 

1 w wielozawodowa                                         -   mgr Beata Dąbrowska
2 w wielozawodowa                                         -   mgr Henryka Bilska - Mroczka
3 w1 wielozawodowa (1)                                  -   mgr Daniela Symonowicz
3 w2 wielozawodowa (2)                                  -   mgr Ewelina Górnicka

 

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo