Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                    - mrg inż. Leszek Gil
2 tb technik budownictwa                                    - mgr Daniela Symonowicz
3 tb technik budownictwa                                    - mgr Jan Skorupski
4 tb technik budownictwa                                    - mgr Anna Dębicka

1 te technk ekonomista                                       - mgr Małgorzata Górska
2 te technik ekonomista                                      - mgr Daniela Symonowicz
3 te technik ekonomista                                      - mgr Bernadetta Osolińska
4 te technik ekonomista                                      - mgr Agnieszka Świrska


1 th technik handlowiec                                       - mgr inż. Leszek Gil


1 ti technik informatyk                                          - mgr Justyna Barzak
2 ti technik informatyk                                          - mgr Janina Nurkowska
3 ti technik informatyk                                          - mgr Karolina Pukalska - Pukała
4 ti technik informatyk                                          - mgr Anna Dębowska


1 tl technik logistyk                                               - mgr Małgorzata Zielińska
2 tl technik logistyk                                               - mgr Elżbieta Klimaszewska
3 tl technik logistyk                                               - mgr Małgorzata Ziółkowska
4 tl technik logistyk                                               - mgr Joanna Lubecka


1 tm technik mechanik                                        - mgr Jarosław Wandycz


1 ts technik pojazdów samochodowych           - mgr Jarosław Wandycz
2 tps technik pojazdów samochodowych         - mgr Katarzyna Świerzewicz
3 tps technik pojazdów samochodowych         - mgr Paulina Pluta - Malec
4 tps technik pojazdów samochodowych         - mgr Bożena Kaczmarczyk

 

Z A S A D N I C Z A  S Z K O Ł A  Z A W O D O W A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych    - mgr Marek Pawluczuk
2 mps mechanik pojazdów samochodowych  - mgr Grzegorz Bocheński
3 mps mechanik pojazdów samochodowych  - mgr Waldemar Oleszczuk

1 w wielozawodowa                                           - mgr Barbara Przyszlak
2 w wielozawodowa                                           - mgr Beata Dąbrowska
3 w wielozawodowa                                           - mgr Henryka Bilska - Mroczka

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo