Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                    - mgr Joanna Lubecka
2 tb technik budownictwa                                    - mgr inż. Leszek Gil
3 tb technik budownictwa                                    - mgr Daniela Symonowicz
4 tb technik budownictwa                                    - mgr Jan Skorupski

1 te technk ekonomista                                       - mgr Henryka Bilska - Mroczko
2 te technik ekonomista                                      - mgr Dorota Maciąg
3 te technik ekonomista                                      - mgr Daniela Symonowicz
4 te technik ekonomista                                      - mgr Bernadetta Osolińska


2 th technik handlowiec                                       - mgr inż. Leszek Gil


1 ti technik informatyk                                          - mgr Joanna Lubecka
2 ti technik informatyk                                          - mgr Justyna Barzak
3 ti technik informatyk                                          - mgr Janina Nurkowska
4 ti technik informatyk                                          - mgr Karolina Pukalska - Pukała


1 tl technik logistyk                                               - mgr Agnieszka Świrska
2 tl technik logistyk                                               - mgr Małgorzata Zielińska
3 tl technik logistyk                                               - mgr Elżbieta Klimaszewska
4 tl technik logistyk                                               - mgr Małgorzata Ziółkowska


2 tm technik mechanik                                         - mgr Jarosław Wandycz


1 ts technik pojazdów samochodowych              - mgr Bożena Kaczmarczyk
2 tps technik pojazdów samochodowych            - mgr Jarosław Wandycz
3 tps technik pojazdów samochodowych            - mgr Katzarzyna Świerzewicz
4 tps technik pojazdów samochodowych            - mgr Paulina Pluta

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych      - mgr Waldemar Oleszczuk
2 mps mechanik pojazdów samochodowych    - mgr Marek Pawluczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych    - mgr Grzegorz Bocheński

1 w wielozawodowa                                          - mgr Anna Dębicka
2 w wielozawodowa                                          - mgr Barbara Przyszlak
3 w wielozawodowa                                          - mgr Beata Dąbrowska

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo