Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Bernadetta Osolińska


2 tb technik budownictwa                                            - mgr Joanna Lubecka
3 tb technik budownictwa                                            - mgr inż. Leszek Gil
4 tb technik budownictwa                                            - mgr Daniela Symonowicz

1 te technk ekonomista                                               - mgr Elżbieta Jadach
2 te technik ekonomista                                              - mgr Henryka Bilska - Mroczko
3 te technik ekonomista                                              - mgr Małgorzata Górska
4 te technik ekonomista                                              - mgr Daniela Symonowicz


3 th technik handlowiec                                              - mgr inż. Leszek Gil


1 ti technik informatyk                                                - mgr Karolina Pukalska-Pukała
2 ti technik informatyk                                                - mgr Joanna Lubecka
3 ti technik informatyk                                                - mgr Justyna Barzak
4 ti technik informatyk                                                - mgr Janina Nurkowska


1 tl technik logistyk                                                    - mgr Anna Dębowska
2 tl technik logistyk                                                    - mgr Agnieszka Świrska
3 tl technik logistyk                                                    - mgr Małgorzata Zielińska
4 tl technik logistyk                                                    - mgr Elżbieta Klimaszewska


3 tm technik mechanik                                              - mgr inż. Mieczysław Nurkowski


1 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bernadetta Osolińska
2 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bożena Kaczmarczyk
3 tps technik pojazdów samochodowych                 - mgr inż. Mieczysław Nurkowski
4 tps technik pojazdów samochodowych                 - mgr Katarzyna Świerzewicz

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych            - mgr Grzegorz Bocheński
2 ms mechanik pojazdów samochodowych            - mgr Waldemar Oleszczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych          - mgr Marek Pawluczuk

1 w wielozawodowa                                                - mgr Grzegorz Bocheński
2 w wielozawodowa                                                - mgr Anna Dębicka
3 w wielozawodowa                                                - mgr Barbara Przyszlak