Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

2 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Bernadetta Osolińska
3 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Joanna Lubecka


1 tbP technik budownictwa                                          - mgr Agnieszka Mroczko
1 tbG technik budownictwa                                         - mgr Dorota Paśko-Szmigielska
4 tb technik budownictwa                                            - mgr inż. Leszek Gil

1 teP technik ekonomista                                            - mgr Janina Nurkowska
1 teG technik ekonomista                                           - mgr Dorota Maciąg

2 te technk ekonomista                                               - mgr Elżbieta Jadach
3 te technik ekonomista                                              - mgr Henryka Bilska - Mroczko
4 te technik ekonomista                                              - mgr Małgorzata Górska

4 th technik handlowiec                                              - mgr inż. Leszek Gil

 

1 tlP technik informatyk                                             - mgr Iwona Szczepańska
1 tiG technik informatyk                                             - mgr Elżbieta Klimaszewska
2 ti technik informatyk                                                - mgr Karolina Pukalska-Pukała
3 ti technik informatyk                                                - mgr Joanna Lubecka
4 ti technik informatyk                                                - mgr Daniela Symonowicz

 

1 tlP technik logistyk                                                 - mgr Małgorzata Ziółkowska
1 tlG 1 technik logistyk                                              - mgr Marek Pawluczuk
1 tlG 2 technik logistyk                                              - mgr Wojciech Chrząstowski
2 tl technik logistyk                                                    - mgr Katarzyna Świerzewicz
3 tl technik logistyk                                                    - mgr Agnieszka Świrska
4 tl technik logistyk                                                    - mgr Małgorzata Zielińska

 

1 tmG technik mechanik                                           - Maja Ługowska
4 tm technik mechanik                                              - mgr inż. Mieczysław Nurkowski

 

1 tsP technik pojazdów samochodowych                 - mgr Agnieszka Mroczko
1 tsG technik pojazdów samochodowych                - mgr Maja Ługowska
2 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bernadetta Osolińska
3 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bożena Kaczmarczyk
4 tps technik pojazdów samochodowych                 - mgr inż. Mieczysław Nurkowski

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 mP mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Ewelina Górnicka
1 mG mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Dawid Pukalski-Pukała
2 ms mechanik pojazdów samochodowych            - mgr Grzegorz Bocheński
3 ms mechanik pojazdów samochodowych            - mgr Waldemar Oleszczuk

1 wP wielozawodowa                                              - mgr Beata Dąbrowska
1 wG wielozawodowa                                              - mgr Barbara Przyszlak
2 w wielozawodowa                                                - mgr Grzegorz Bocheński
3 w wielozawodowa                                                - mgr Anna Dębicka