Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

3 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Bernadetta Osolińska
4 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie - mgr Joanna Lubecka

 

1 tb technik budiwnicwa                                              - mgr inż. Leszek Gil
2 tbP technik budownictwa                                         - mgr Agnieszka Mroczko
2 tbG technik budownictwa                                         - mgr Dorota Paśko-Szmigielska

1 te technik ekonomista                                              - mgr inż. Leszek Gil
2 teP technik ekonomista                                            - mgr Janina Nurkowska
2 teG technik ekonomista                                           - mgr Dorota Maciąg

3 te technk ekonomista                                               - mgr Elżbieta Jadach
4 te technik ekonomista                                              - mgr Henryka Bilska - Mroczko

1 ti technik informatyk                                               - mgr Halina Kłysz
2 tlP technik informatyk                                             - mgr Iwona Szczepańska
2 tiG technik informatyk                                             - mgr Elżbieta Klimaszewska
3 ti technik informatyk                                                - mgr Karolina Pukalska-Pukała
4 ti technik informatyk                                                - mgr Joanna Lubecka

 

1 tl 1 technik logistyk                                                - mgr Małgorzata Górska
1 tl 2 technik logistyk                                                - mgr Justyna Hoffman-Ciszak
2 tlP technik logistyk                                                 - mgr Małgorzata Ziółkowska
2 tlG 1 technik logistyk                                              - mgr Marek Pawluczuk
2 tlG 2 technik logistyk                                              - mgr Wojciech Chrząstowski
3 tl technik logistyk                                                    - mgr Katarzyna Świerzewicz
4 tl technik logistyk                                                    - mgr Agnieszka Świrska

 

1 tm technik mechanik                                              - mgr inż. Mieczysław Nurkowski

2 tmG technik mechanik                                           - mgr Waldemar Oleszczuk

 

1 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr inż. Mieczysław Nurkowski
2 tsP technik pojazdów samochodowych                 - mgr Agnieszka Mroczko
2 tsG technik pojazdów samochodowych                - mgr Waldemar Oleszczuk
3 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bernadetta Osolińska
4 ts technik pojazdów samochodowych                   - mgr Bożena Kaczmarczyk

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 m mechanik pojazdów samochodowych             - mgr Anna Piecyk-Mizgała
2 mP mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Ewelina Górnicka
2 mG mechanik pojazdów samochodowych           - mgr Dawid Pukalski-Pukała
3 ms mechanik pojazdów samochodowych            - mgr Grzegorz Bocheński


1 w wielozawodowa                                                - mgr Anna Dębicka
2 wP wielozawodowa                                              - mgr Beata Dąbrowska
2 wG wielozawodowa                                              - mgr Barbara Przyszlak
3 w wielozawodowa                                                - mgr Grzegorz Bocheński